Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Ý cầu nguyện tháng 11 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới – cầu cho ngành khoa học trí tuệ nhân tạo:

Chúng ta hãy cầu xin cho việc phát triển người máy và trí thông minh nhân tạo luôn luôn phục vụ và thăng tiến con người.

Chia sẻ: