Chia sẻ: 
17/06/2021 21:00

Xây dựng ĐVC Thánh Tâm ngày 17.6.2021

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, việc thi công công trình Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tiếp tục diễn ra. Dưới đây là một vài ghi nhận.

 

 1. Nhân công
-         34 Thợ công nhật
-         Các đội thợ khoán
-         23 giáo dân giáo xứ Lãm Khê
-         17 giáo dân giáo xứ Cao Mộc
-         62 Thầy chủng sinh
 2. Công việc
-         Xây tường nhà nguyện tầng 3 khu b
-         Xây bậc, trát cột, ráp phào nhà nguyện tầng 2 khu b
-         Xây tường thang bộ khu a
-         Xây tường thang máy tầng 5 khu a
-         Xây tường ngăn phòng tầng 3 khu c
-         Xây tầng 6 khu a
-         Tháo cốp pha trần nhà vệ sinh tầng 4 khu c
-         Lột bạt tầng 6 khu a, khu c
-         Thu dọn công trường
-         Thi công điện
-         Bảo trì thang vận khu c
-         Kéo phào chỉ
-         Trát tầng 4 khu a2; tầng 5 khu a2, khu b, khu c2;
-         Xây tường ngăn phòng tầng 5 khu c2, khu a2
-         Thi công cốp pha mái khu c
-         Thi công sắt mái khu a
 3. Nhập vật liệu
-         Nhập thêm 68 tấn xi măng Công Thanh

DANH SÁCH GIÁO DÂN GÓP CÔNG XÂY DỰNG

GIÁO XỨ CAO MỘC
TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
1 Cha xứ Phê-rô Nguyễn Văn Bang  
2 Jos. Tăng Nhà xứ
3 Micae Thái Rồi Công Tây
4 Micae Ất Rồi Công Tây
5 Micae Suy Rồi Công Tây
6 Micae Hiếu Rồi Công Tây
7 M. Giòn Rồi Công Tây
8 Vinc. Cường Thân Thượng
9 M. Tám Thân Thượng
10 Pet. Trọng Tào Xá
11 Jos. Viên Tào Xá
12 Jos. Đối Tào Xá
13 Jos. Sơn Tào Xá
14 Micae Nghi Rồi Công Đông
15 Jos. Tuyến Rồi Công Đông
16 Micae Thanh Rồi Công Đông
17 Micae Thiết Rồi Công Đông
18 Micae Thành Rồi Công Đông
GIÁO XỨ LÃM KHÊ
TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
1 Cha xứ Vinc. Vũ Huy Thông  
2 Anton Duy Nhà xứ
3 Anton Đoàn Nhà xứ
4 Anton Điển Nhà xứ
5 Anton Xuân Nhà xứ
6 Anton Túy Nhà xứ
7 M. Miện Nhà xứ
8 Anton Thái Nhà xứ
9 Anton Tạch Nhà xứ
10 Pet. Ngôn Nhà xứ
11 Anton Liêm Nhà xứ
12 M. Thuyên Nhà xứ
13 M. Lành Nhà xứ
14 M. Lành Nhà xứ
15 Anton Tuấn Nhà xứ
16 Anton Úy Nhà xứ
17 Anton Toàn (Khương) Nhà xứ
18 M. Nhan Nhà xứ
19 M. Tâm Nhà xứ
20 M. Kính Nhà xứ
21 Anton Hồng Nhà xứ
22 M. Cúc Nhà xứ
23 M. Phượng Nhà xứ
24 M. Khen Nhà xứ

Xem hình

BXDĐCV

Chia sẻ: