Chia sẻ: 
01/06/2022 22:03

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 31 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 31 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thiên Lộc lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        12 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        20 Giáo dân giáo xứ Thiên Lộc
2. Công việc
-        Xây hộp kỹ thuật tầng 4 khu C: 5 người
-        Xây tường nhà vệ sinh tầng 6 khu A: Giáo dân giáo xứ Thiên Lộc
-        Làm phào tổ anh Bằng
-        Đổ bê tông cột khu C
-        Đúc con song tầng 3 khu A: Giáo dân Giáo xứ Thiên Lộc
-        Dựng phào tầng trệt khu A: 2 người và quý thầy Phó tế
-        Dựng hộp kỹ thuật tầng 2 Khu C: 3 người và quý thầy Phó tế
-        Cán nền, lát gạch men tầng 2 khu A (Đội anh Tâm)
-        Lát tường, nền nhà vệ sinh tầng 2 khu C (Đội anh Tâm)
-        Làm điện: 2 người
-        Làm nước: 2 người

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Stê-pha-nô Vang Thiên Lộc
2 Stê-pha-nô Hoàn Thiên Lộc
3 Stê-pha-nô Thọ Thiên Lộc
4 Stê-pha-nô Tuỳnh Thiên Lộc
5 Stê-pha-nô Tiệu Thiên Lộc
6 Stê-pha-nô Tiều Thiên Lộc
7 Stê-pha-nô Vận Thiên Lộc
8 Stê-pha-nô Viên Thiên Lộc
9 Stê-pha-nô Nho Thiên Lộc
10 Stê-pha-nô Lực Thiên Lộc
11 Stê-pha-nô Thống Thiên Lộc
12 Stê-pha-nô Tứ Thiên Lộc
13 Stê-pha-nô Lực Thiên Lộc
14 Stê-pha-nô Định Thiên Lộc
15 Stê-pha-nô Trường Thiên Lộc
16 Stê-pha-nô Công Thiên Lộc
17 Giu-se Đền Thiên Lộc
18 Giu-se Báu Thiên Lộc
19 Giu-se Khương Thiên Lộc
20 Giu-se Tiễn Thiên Lộc
21 Ma-ri-a Mừng Thiên Lộc
22 Stê-pha-nô Roát Thiên Lộc
23 Phê-rô Luân Thiên Lộc

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: