Chia sẻ: 
27/04/2022 21:16

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 27 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 27 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Thọ Sở, Thái Sa và Trà Vy lên góp công cho công trình.


1. Nhân công
-        23 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        90 quý Thầy chủng sinh
-        18 Giáo dân giáo xứ Thọ Sở
-        10 Giáo dân giáo xứ Thái Sa
-        15 Giáo dân giáo xứ Trà Vy
2. Công việc
-        Trát cột tròn mặt tiền khu B: Đội Công Nhật: 6 người.
-        Lát nền gạch hoa nhà tắm dưới chân cầu thang khu A: 4 người
-        Thu dọn vệ sinh tòa nhà: Đội Giáo xứ Thọ Sở, Giáo xứ Thái Sa và Giáo xứ Trà Vy.
-        Ốp lát nhà khách khu A: Đội anh Tâm đã lát xong.
-        Trát tường bao và làm lan can khu C tầng 2: 3 thợ công nhật.
-        Trát chân phào cột tròn dãy tiền sảnh khu A: 5 thợ công nhật.
-        Lắp tay vịn cầu thang gỗ mặt tiền khu B. Đã lắp xong hai bên tầng trệt khu B.
-        Thi công điện: 2 thợ công nhật.
-        Thi công nước: 2 thợ công nhật.

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Giu-se Bùi Văn Thiểm Cha Quản Nhiệm xứ Thọ Sở
2 Gio-an Viên Thọ Sở
3 Gio-an Đới Thọ Sở
4 Gio-an Vĩnh Thọ Sở
5 Gio-an Sinh Thọ Sở
6 Gio-an Đảo Thọ Sở
7 Gio-an Dục Thọ Sở
8 Gio-an Khoát Thọ Sở
9 Gio-an Lượng Thọ Sở
10 Gio-an Tứ Thọ Sở
11 Gio-an Thoảng Thọ Sở
12 Gio-an Nguyên Thọ Sở
13 Ma-ri-a Nghìn Thọ Sở
14 Ma-ri-a Vững Thọ Sở
15 Ma-ri-a Mến Thọ Sở
16 Ma-ri-a Mừng Thọ Sở
17 Ma-ri-a Lành Thọ Sở
18 Ma-ri-a Yến Thọ Sở
19 Phê-rô Ngọ Thái Sa
20 Phê-rô Triệu Thái Sa
21 Phê-rô Cảnh Thái Sa
22 Phê-rô Tuệ Thái Sa
23 Phê-rô Đô Thái Sa
24 Ma-ri-a Tập Thái Sa
25 Ma-ri-a Tâm Thái Sa
26 Ma-ri-a Hiên Thái Sa
27 Ma-ri-a Dung Thái Sa
28 Phê-rô Khởi Thái Sa
29 Giu-se Xuân Trà Vy
30 Giu-se Hạnh Trà Vy
31 Giu-se Trà Vy
32 Ma-ri-a Luyến Trà Vy
33 Ma-ri-a Hương Trà Vy
34 Ma-ri-a Hằng Trà Vy
35 Ma-ri-a Linh Trà Vy
36 Ma-ri-a Minh Trà Vy
37 Ma-ri-a The Trà Vy
38 Ma-ri-a Khiêm Trà Vy
39 Ma-ri-a Lan Trà Vy
40 Ma-ri-a Trà Vy
41 Ma-ri-a Hoa Trà Vy
42 Ma-ri-a Thơm Trà Vy
43 Ma-ri-a Ngọt Trà Vy

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: