Chia sẻ: 
26/04/2022 22:54

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 25 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 25 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Truyền Tin và Quan Cao lên góp công cho công trình.


1. Nhân công
-        26 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán Sơn Bả, Ốp lát gạch hoa.
-        90 Thầy chủng sinh lớp
-        15 Giáo dân Giáo xứ Truyền Tin
-        40 Giáo dân Giáo xứ Quan Cao
2. Công việc
-        Bả sơn xung quanh hành lang lan can tầng 2 khu C. Đội thợ khoán anh Kha Thi công.
-        San cát mặt bằng và lát nhà khách khu A: Đội Công Nhật: 10 người. Cán xong mặt bằng và chuẩn bị lát gạch phòng khách ngoài cùng.
-        Xây bệ chân tượng và đổ bê tông bệ, trát vùng quanh bồn hoa: 3 thợ công nhật và đội Giáo dân Giáo xứ Quan Cao.
-        Thu dọn vệ sinh tầng một và tầng hai tòa nhà: Đội Giáo xứ Quan Cao và Truyền Tin.
-        Ốp lát nhà khách khu A: Đội anh Tâm lát xong một phòng khách. Đang lát hành lang khu cầu thang.
-        Trát tường bao và làm lan can khu C tầng 2: 3 thợ công nhật.
-        Trát tường cầu thang tầng triệt: 3 thợ công nhật.
-        Trát chân phào cột tròn dãy tiền sảnh khu A: 2 thợ công nhật.
-        Lắp tay vịn cầu thang gỗ mặt tiền khu B. Đã lắp xong một bên. Đang hoàn thiện bên thứ 2.
-        Lát gạch hoa lan can khu C tầng 2: Đội Giáo dân Giáo xứ Cổ Việt đã lát xong và chuyển sang khu A.
-        Lắp cửa nhà vệ sinh tầng trệt.
-        Thi công điện: 2 thợ công nhật.
-        Thi công nước: 2 thợ công nhật.

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/gh
1 Giu-se Thiệp Truyền Tin
2 Giu-se Doanh Truyền Tin
3 Giu-se Nhật Truyền Tin
4 Giu-se Bằng Truyền Tin
5 Giu-se Bằng Truyền Tin
6 Giu-se Thủy Truyền Tin
7 Giu-se Giáp Truyền Tin
8 Giu-se Điều Truyền Tin
9 Giu-se Thuần Truyền Tin
10 Giu-se Huy Truyền Tin
11 Giu-se Nghi Truyền Tin
12 Giu-se Trịnh Truyền Tin
13 Giu-se Ngàn Truyền Tin
14 Giu-se Lịch Truyền Tin
15 Giu-se Liệu Truyền Tin
16 Giu-se Cần Truyền Tin
17 Đa-minh Ban Quan Cao
18 Đa-minh Cầu Quan Cao
19 Đa-minh Mược Quan Cao
20 Đa-minh Cẩn Quan Cao
21 Đa-minh Phòng Quan Cao
22 Đa-minh Thao Quan Cao
23 Đa-minh Đới Quan Cao
24 Đa-minh Vọng Quan Cao
25 Đa-minh Ngoạn Quan Cao
26 Đa-minh Chư Quan Cao
27 Đa-minh Yêm Quan Cao
28 Đa-minh Khuyên Quan Cao
29 Đa-minh Phượng Quan Cao
30 Đa-minh Tu Quan Cao
31 Đa-minh Thuỷ Quan Cao
32 Đa-minh Đáng Quan Cao
33 Đa-minh Bốn Quan Cao
34 Đa-minh Đán Quan Cao
35 Đa-minh Tuyển Quan Cao
36 Đa-minh Bài Quan Cao
37 Đa-minh Lập Quan Cao
38 Ma-ri-a Trị Quan Cao
39 Ma-ri-a Phiếm Quan Cao
40 Ma-ri-a Khiết Quan Cao
41 Ma-ri-a Thức Quan Cao
42 Ma-ri-a Đổng Quan Cao
43 Ma-ri-a My Quan Cao
44 Ma-ri-a Tời Quan Cao
45 Ma-ri-a Tốt Quan Cao
46 Ma-ri-a Tiến Quan Cao
47 Ma-ri-a Đào Quan Cao
48 Ma-ri-a Thê Quan Cao
49 Ma-ri-a Giáp Quan Cao
50 Ma-ri-a Chức Quan Cao
51 Ma-ri-a Cảnh Quan Cao
52 Ma-ri-a Nghinh Quan Cao
53 Ma-ri-a Chấp Quan Cao
54 Ma-ri-a Hy Quan Cao
55 Ma-ri-a Quản Quan Cao
56 Ma-ri-a Kém Quan Cao

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: