Chia sẻ: 
23/04/2022 19:55

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 23 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 23 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Đồng Quan, Đồng Vân và Cát Trại lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        26 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        60 Thầy chủng sinh lớp
-        10 Giáo dân Giáo xứ Đồng Quan
-        9 Giáo dân Giáo xứ Đồng Vân
-        11 Giáo dân Giáo xứ Cát Trại
2. Công việc
-        Đổ xong 80 khối bê tông đường sân trước nhà mặt tiền.
-        Bả sơn xung quanh hành lang lan can tầng 2 khu C. Đội thợ khoán anh Kha Thi công.
-        San cát mặt bằng nhà khách khu A.
-        Ốp đá chân cầu thang trong nhà sự kiện: Đội ông Báu đã ốp xong
-        Ốp lát hành lang giếng trời khu A: Đội anh Tâm đang lát xong hành lang mặt tiền khu B. Lát sân giếng trời xong.
-        Trát tường cầu thang tầng 2 khu C: 4 thợ công nhật.
-        Trát và làm phào chân cột tròn nhà sự kiện khu B: 4 thợ công nhật
-        Trát chân phào cột tròn dãy tiền sảnh khu A: 2 thợ công nhật.
-        Cán cốt nền cát xi hai bên nhà sự kiện và dãy sau: 5 thợ công nhật.
-        Lát gạch hoa phòng khách khu C: 5 thợ công nhật.
-        Lắp tay vịn cầu thang gỗ mặt tiền khu B. Đã lắp xong một bên. Đang hoàn thiện bên thứ 2.
-        Lát gạch hoa lan can khu C tầng 2: Đội Giáo dân Giáo xứ Cổ Việt.
-        Ốp gạch thẻ và trát vòm tiền khu C: 2 thợ công nhật.
-        Thi công điện: 2 thợ công nhật.
-        Thi công nước: 2 thợ công nhật.

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Giu-se Vinh Đồng Quan
2 Giu-se Thám Đồng Quan
3 Giu-se Chỉnh Đồng Quan
4 Giu-se Tuấn Đồng Quan
5 Giu-se Thoan Đồng Quan
6 Giu-se Mỹ Đồng Quan
7 Ma-ri-a Vụ Đồng Quan
8 Ma-ri-a Hà  Đồng Quan
9 Ma-ri-a Ngoan Đồng Quan
10 Ma-ri-a Thúy Đồng Quan
1 Phê-rô Chuân Đồng Vân
2 Phê-rô Lưu Đồng Vân
3 Ma-ri-a Quy Đồng Vân
4 Phê-rô Đáng Đồng Vân
5 Phê-rô Đoàn Đồng Vân
6 Ma-ri-a Bay Đồng Vân
7 Ma-ri-a Lành Đồng Vân
8 Ma-ri-a Nữ Đồng Vân
9 Ma-ri-a Dung Đồng Vân
1 Giu-se Thiệp Cát Trại
2 Giu-se Thi Cát Trại
3 Giu-se Luân Cát Trại
4 Giu-se Đạt Cát Trại
5 Giu-se Trường Cát Trại
6 Giu-se Đảm Cát Trại
7 Ma-ri-a Lựu Cát Trại
8 Ma-ri-a Huệ Cát Trại
9 Ma-ri-a Kim Cát Trại
10 Ma-ri-a Đơn Cát Trại
11 Ma-ri-a Khuyên Cát Trại

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: