Chia sẻ: 
21/04/2022 20:01

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 21 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 21 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Hữu Tiệm lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        43 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        60 Thầy chủng sinh lớp
-        18 Giáo dân giáo xứ Hữu Tiệm
2. Công việc
-        Bả sơn xung quanh hành lang tầng 2 khu C. Đội thợ khoán anh Kha Thi công.
-        Ốp đá mặt tiền sảnh khu B: Đội ông Báu ốp được 95%.
-        Ốp gạch men nhà sự kiện khu B: Đội Ông Hữu ốp được 98%.
-        Ốp lát hành lang giếng trời khu A: Đội anh Tâm đang lát xong hành lang mặt tiền khu B. Lát sân giếng trời khu C được 30 %.
-        Ốp đá cầu thang khu A: Đội anh Hân đã làm xong.
-        Trát tường cầu thang tầng 2 khu C: 4 thợ công nhật.
-        Trát và làm phào chân cột tròn khu B: 16 thợ công nhật
-        Cán cốt nền cát xi hai bên nhà sự kiện và dãy sau: 8 thợ công nhật.
-        Lát gạch hoa hai bên nhà sự kiện khu B: 6 thợ công nhật.
-        Đổ con song lan can tầng 3: các thầy chủng sinh.
-        Lắp tay vịn cầu thang gỗ mặt tiền khu B. Đã lắp xong một bên. Đang hoàn thiện bên thứ 2.
-        Lắp Lan can khu C: 4 thợ công nhật.
-        Lát gạch hoa lan can khu C tầng 2: Đội Giáo dân Giáo xứ Cổ Việt.
-        San mặt bằng để chuẩn bị đổ bê tông đường vào mặt tiền khu B: Giáo dân Giáo xứ Trại Gạo
-        Làm cốt thép máng nước khu C mặt tiền: Đội Giáo dân Giáo xứ Trại Gạo
-        Thi công điện: 2 thợ công nhật.
-        Thi công nước: 2 thợ công nhật.

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Gioa-kim Chương Hữu Tiệm
2 Gioa-kim Điền Hữu Tiệm
3 Gioa-kim Đường Hữu Tiệm
4 Gioa-kim Phúc Hữu Tiệm
5 Gioa-kim Khiết Hữu Tiệm
6 Gioa-kim Rinh Hữu Tiệm
7 Gioa-kim Thiêm Hữu Tiệm
8 An-na Thiệu Hữu Tiệm
9 An-na Nhân Hữu Tiệm
10 An-na Tựa Hữu Tiệm
11 An-na Rần Hữu Tiệm
12 An-na Thành Hữu Tiệm
13 An-na Vy Hữu Tiệm
14 An-na Liễu Hữu Tiệm
15 An-na Hồng Hữu Tiệm
16 An-na Đăng Hữu Tiệm
17 An-na Xem Hữu Tiệm
18 An-na Đào Hữu Tiệm

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: