Chia sẻ: 
20/04/2022 22:01

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 20 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 20 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Cổ Việt và Trại Gạo lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        41 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        70 Thầy chủng sinh
-        24 Giáo dân Giáo xứ Cổ Việt
-        22 Giáo dân Giáo xứ Trại Gạo
2. Công việc
-        Bả sơn xung quanh hành lang tầng 2 khu C. Đội thợ khoán anh Kha Thi công.
-        Ốp đá mặt tiền sảnh khu B: Đội ông Báu ốp được 90%.
-        Ốp gạch men nhà sự kiện khu B: Đội Ông Hữu ốp được 95%.
-        Ốp lát hành lang giếng trời khu A: Đội anh Tâm đang lát hành lang mặt tiền khu B: Được 90%
-        Ốp đá cầu thang khu A: Đội anh Hân đã làm xong.
-        Trát bậc cầu thang tầng trệt khu A: 4 thợ công nhật.
-        Trát và làm phào chân cột tròn khu B: 8 thợ công nhật
-        Chỉnh khung cửa và xây chèn, trát: 4 thợ công nhật.
-        Cán cốt nền cát xi hai bên nhà sự kiện và dãy sau: 8 thợ công nhật.
-        Lát gạch hoa hai bên nhà sự kiện khu B: 6 thợ công nhật.
-        Đổ con song lan can tầng 3: các thầy chủng sinh.
-        Lắp tay vịn cầu thang gỗ mặt tiền khu B. Đã lắp xong một bên. Đang hoàn thiện bên thứ 2.
-        Lắp Lan can khu C: 4 thợ công nhật.
-        Lát gạch hoa lan can khu C tầng 2: Đội Giáo dân Giáo xứ Cổ Việt.
-        Cán mặt bằng hai bên nhà nguyện tầng 2 khu B: 5 thợ công nhật.
-        San mặt bằng để chuẩn bị đổ bê tông đường vào mặt tiền khu B: Giáo dân Giáo xứ Trại Gạo
-        Làm cốt thép máng nước khu C mặt tiền: Đội Giáo dân Giáo xứ Trại Gạo
-        Thi công điện: 2 thợ công nhật.
-        Thi công nước: 2 thợ công nhật.
3. Nhập vật liệu
-        Nhập thêm 33 tấn Xi Măng Công Thanh
-        Nhập thêm 20.000 Viên gạch đỏ

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Giu-se Liệu Cổ Việt
2 Giu-se Chức Cổ Việt
3 Giu-se Tuyến Cổ Việt
4 Vinh-sơn Xứng Cổ Việt
5 Vinh-sơn Thanh Cổ Việt
6 Vinh-sơn Cảnh Cổ Việt
7 Giu-se Đại Cổ Việt
8 Vinh-sơn Sản Cổ Việt
9 Giu-se Cầu Cổ Việt
10 Phê-rô Mộc Cổ Việt
11 Giu-se Lợi Cổ Việt
12 Giu-se Đường Cổ Việt
13 Gio-an Thuyết Cổ Việt
14 Giu-se Cang Cổ Việt
15 Giu-se Đại Cổ Việt
16 Giu-se Diện Cổ Việt
17 Giu-se Chiến Cổ Việt
18 Giu-se Chinh Cổ Việt
19 Giu-se Minh Cổ Việt
20 Ma-ri-a The Cổ Việt
21 Giu-se Khanh Cổ Việt
22 Giu-se Viển Cổ Việt
23 Giu-se Định Cổ Việt
24 Giu-se Dung Cổ Việt
25 Giu-se Độ Trại Gạo
26 Giu-se Chiêu Trại Gạo
27 Giu-se Hạo Trại Gạo
28 Giu-se Sinh Trại Gạo
29 Giu-se Nam Trại Gạo
30 Giu-se Ninh Trại Gạo
31 Giu-se Quang Trại Gạo
32 Giu-se Thưởng Trại Gạo
33 Giu-se Minh Trại Gạo
34 Giu-se Quỳnh Trại Gạo
35 Giu-se Tình Trại Gạo
36 Giu-se Hài Trại Gạo
37 Giu-se Trại Gạo
38 Giu-se Ruẫn Trại Gạo
39 Giu-se Thống Trại Gạo
40 Giu-se Ý Trại Gạo
41 Giu-se Thủy Trại Gạo
42 Giu-se Tĩnh Trại Gạo
43 Giu-se Thể Trại Gạo
44 Giu-se Thiều Trại Gạo
45 Giu-se Toán Trại Gạo
46 Giu-se Khôi Trại Gạo

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: