Chia sẻ: 
18/05/2022 06:24

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 17 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Nghĩa lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        9 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 thầy Ban Thường trực
-        26 giáo dân giáo xứ Minh Nghĩa
2. Công việc
-        Xây hộp kỹ thuật tầng 3, tầng 2 khu C: 2 người
-        Dựng hộp kỹ thuật tầng 2 khu C: 4 người
-        Làm sắt máng nước
-        Xây tường nhà vệ sinh tầng 6
-        Cán nền chuẩn bị lát gạch men tầng 2 khu C (Đội anh Tâm)
-        Đúc con song tầng 3 khu A: Quý thầy và Giáo dân
-        Chuyển vật liệu lên tầng 5 khu C: Giáo dân
-        Vận chuyển phào lên tầng 3 khu C
-        Làm điện: 2 người
-        Làm nước: 1 người

 

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Họ tên Gx/Gh
1 Giu-se Minh Nghĩa
2 Giu-se Thường Minh Nghĩa
3 Giu-se Tước Minh Nghĩa
4 Giu-se Niêm Minh Nghĩa
5 Giu-se Hoàng Minh Nghĩa
6 Giu-se Hậu Minh Nghĩa
7 Ma-ri-a Nhung Minh Nghĩa
8 Ma-ri-a Tươi Minh Nghĩa
9 Giu-se Chiểu Minh Nghĩa
10 Giu-se Thuyết Minh Nghĩa
11 Giu-se Thực Minh Nghĩa
12 Giu-se Bộ Minh Nghĩa
13 Giu-se Minh Minh Nghĩa
14 Giu-se Khiêm Minh Nghĩa
15 Giu-se Giang Minh Nghĩa
16 Giu-se Nghĩa Minh Nghĩa
17 An-rê Thông Minh Nghĩa
18 Ma-ri-a Thuỳ Minh Nghĩa
19 Ma-ri-a Mão Minh Nghĩa
20 Phê-rô Toán Minh Nghĩa
21 Giu-se Ba Minh Nghĩa
22 Phê-rô Quyền Minh Nghĩa
23 Phê-rô Quân Minh Nghĩa
24 Giu-se Thuyên Minh Nghĩa
25 Giu-se Tuyên Minh Nghĩa
26 Giu-se Tình Minh Nghĩa

BXDĐCV

Chia sẻ: