Chia sẻ: 
20/06/2022 20:19

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 17 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 17 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Xuân Hòa lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        9 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        23 Giáo dân giáo xứ Xuân Hòa
2. Công việc
-        Lắp khung cửa tầng 5 khu A: Tổ ông Châu
-        Chỉnh khung cửa tầng 4 khu C: 3 thợ công nhật và quý thầy
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu B: 2 thợ công nhật và Giáo dân
-        Xậy hộp kỹ thuật tầng 4 khu C: 2 thợ công nhật và giáo dân
-        Dọn xà bần tầng 4 khu C
-        Đổ bê tông phào cột tròn: Giáo dân giáo xứ Xuân Hòa
-        Làm cốt thép máng nước
-        Đúc con song tầng 3 khu A: quý thầy và Giáo dân
-        Làm điện: 1 người
-        Làm nước: 1 người

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Đa-minh Tinh Xuân Hòa
2 Phê-rô Đệ Xuân Hòa
3 Đa-minh Thiểu Xuân Hòa
4 Phê-rô Tam Xuân Hòa
5 Đa-minh Vinh Xuân Hòa
6 Giu-se Nhôi Xuân Hòa
7 Phê-rô Thìn Xuân Hòa
8 Giu-se Cược Xuân Hòa
9 Giu-se Cước Xuân Hòa
10 Giu-se Thao Xuân Hòa
11 Đa-minh Huân Xuân Hòa
12 Đa-minh Thương Xuân Hòa
13 Vinh-sơn Oánh Xuân Hòa
14 Đa-minh Ta, Xuân Hòa
15 Giu-se Đoan Xuân Hòa
16 Ma-ri-a Doan Xuân Hòa
17 Ma-ri-a Dịu Xuân Hòa
18 Tê-rê-sa Thẩm Xuân Hòa
19 Giu-se Lăng Xuân Hòa
20 Giu-se Chỉnh Xuân Hòa
21 Giu-se Cận Xuân Hòa
22 Gioa.K Khẩu Xuân Hòa
23 Ma-ri-a Màu Xuân Hòa

Xem hình

BXDĐCV

Chia sẻ: