Chia sẻ: 
20/06/2022 20:11

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 16 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 16 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Phương Mai lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        10 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        9 Giáo dân giáo xứ Phương Mai
2. Công việc
-        Lắp khung cửa tầng 5 khu A: Tổ ông Châu
-        Chỉnh khung cửa tầng 4 khu B: 2 thợ công nhật và quý thầy
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu B: 4 thợ công nhật và Giáo dân
-        Xậy hộp kỹ thuật tầng 4 khu C: 2 thợ công nhật và giáo dân
-        Đổ bê tông phào cột tròn: Giáo dân giáo xứ Phương Mai
-        Thu dọn xà bần tầng 3 khu C: Giáo dân và quý thầy
-        Đúc con song tầng 3 khu A: quý thầy và Giáo dân
-        Làm điện: 1 người
-        Làm nước: 1 người

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Tô-ma-sô Kiệm Phương Mai
2 Tô-ma-sô Trường Phương Mai
3 Tô-ma-sô Thảnh Phương Mai
4 Tô-ma-sô Khoa Phương Mai
5 Tô-ma-sô Vượng Phương Mai
6 Tô-ma-sô Đài Phương Mai
7 Phan-xi-cô Lùng Phương Mai
8 Tô-ma-sô Thịnh Phương Mai
9 Ma-ri-a Mừng Phương Mai

Xem hình

BXDĐCV

Chia sẻ: