Chia sẻ: 
14/06/2022 20:01

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 13 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 13 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Tràng Lũ lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        10 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        23 Giáo dân giáo xứ Tràng Lũ
2. Công việc
-        Chỉnh khung cửa tầng 4 khu C: 4 thợ công nhật và quý thầy
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu C: 4 thợ công nhật và Giáo dân
-        Xậy hộp kỹ thuật tầng 4 khu C: 2 người và giáo dân
-        Đổ bê tông phào cột tròn: Giáo dân
-        Làm cốt thép máng nước
-        Làm phào tổ anh Bằng
-        Đúc con song tầng 3 khu A: quý thầy và Giáo dân

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Họ tên Gx/Gh
1 Giu-se Kiêm Tràng Lũ
2 Giu-se Hảo Tràng Lũ
3 Phan-xi-cô Ba Tràng Lũ
4 Phan-xi-cô Khang Tràng Lũ
5 Phan-xi-cô Yên Tràng Lũ
6 An-na Sáng Tràng Lũ
7 An-na Thay Tràng Lũ
8 An-na Khen Tràng Lũ
9 Giu-se Chúng Tràng Lũ
10 Giu-se Tuyên Tràng Lũ
11 Giu-se Nghinh Tràng Lũ
12 Giu-se Lệ Tràng Lũ
13 Giu-se Toái Tràng Lũ
14 Giu-se Khang Tràng Lũ
15 Giu-se Hiến Tràng Lũ
16 Giu-se Dương Tràng Lũ
17 Ma-ri-a Bỏ Tràng Lũ
18 Ma-ri-a Nở Tràng Lũ
19 Ma-ri-a Vui Tràng Lũ
20 Đa-minh Thành Tràng Lũ
21 Đa-minh Long Tràng Lũ
22 Đa-minh Đinh Tràng Lũ
23 Ma-ri-a Vương Tràng Lũ

Xem hình

BXDĐCV

Chia sẻ: