Chia sẻ: 
11/06/2022 20:21

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 11 tháng 6 năm 2022

 

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 11 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Đại Điền lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        10 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        12 Giáo dân giáo xứ Đại Điền
2. Công việc
-        Chỉnh khung cửa tầng 4 khu C: 3 thợ công nhật và quý thầy
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu A: 4 thợ công nhật và Giáo dân
-        Dựng khung cửa: tổ thợ ông Châu bên Nam Định
-        Đổ bê tông phào cột tròn: Giáo dân
-        Làm phào tổ anh Bằng
-        Đúc con song tầng 3 khu A: quý thầy và Giáo dân
-        Làm điện: 1 người
-        Làm nước: 2 người

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

 

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Đa-minh Dũng Đại Điền
2 Đa-minh Liệu Đại Điền
3 Đa-minh Hào Đại Điền
4 Đa-minh Hiếu Đại Điền
5 Phan-xi-cô Nghị Đại Điền
6 Đa-minh Du Đại Điền
7 Ma-ri-a Nết Đại Điền
8 Ma-ri-a Tuyên Đại Điền
9 Ma-ri-a Hoa Đại Điền
10 Ma-ri-a Ngà Đại Điền
11 Đa-minh Hướng Đại Điền
12 Đa-minh Đại Đại Điền

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: