Chia sẻ: 
06/06/2022 19:47

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 06 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 06 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thượng Phúc lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        7 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        35 Giáo dân giáo xứ Thượng Phúc
2. Công việc
-        Xây hộp kỹ thuật tầng 4 khu A: 4 người
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu A: Giáo dân Giáo xứ Thượng Phúc
-        Chuyển phào cột tròn: Giáo dân Giáo xứ Thượng Phúc
-        Thu dọn xà bần tầng 2, tầng 3
-        Đúc con song tầng 3 khu A: Giáo dân Giáo xứ Thượng Phúc và quý thầy
-        Dựng hộp kỹ thuật tầng 2 Khu C: 3 người và quý thầy
-        Cán nền, lát gạch men tầng 3 khu C (Đội anh Tâm)
-        Lát tường, nền nhà vệ sinh tầng 2 khu C (Đội anh Tâm)

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Giu-se Lăng Thượng Phúc
2 Giu-se Hiệp Thượng Phúc
3 Giu-se Rũng Thượng Phúc
4 Giu-se Tiến Thượng Phúc
5 Giu-se Đạo Thượng Phúc
6 Giu-se Tùng Thượng Phúc
7 Giu-se Hoả Thượng Phúc
8 Giu-se Hùng Thượng Phúc
9 Giu-se Hùng Thượng Phúc
10 Giu-se Quang Thượng Phúc
11 Giu-se Huyến Thượng Phúc
12 Giu-se Thiềm Thượng Phúc
13 Giu-se Tuân Trà Hồi
14 Giu-se Thạo Trà Hồi
15 Giu-se Phương Trà Hồi
16 Ma-ri-a Nga Trà Hồi
17 Ma-ri-a Trà Hồi
18 Giu-se Quyền An Tiêm
19 Au-gus-ti-nô Đốc Quân Động
20 Vinh-sơn Đăng An Nghĩa
21 Vinh-sơn Sỹ An Nghĩa
22 Vinh-sơn Luân An Nghĩa
23 Vinh-sơn Hoan An Nghĩa
24 Vinh-sơn Đoan An Nghĩa
25 Vinh-sơn Đồng An Nghĩa
26 Vinh-sơn Tăng An Nghĩa
27 Vinh-sơn Hanh An Nghĩa
28 Ma-ri-a An Nghĩa
29 Ma-ri-a Thảnh An Nghĩa
30 Ma-ri-a Muôn Thượng Phúc
31 Ma-ri-a Nhiệm Thượng Phúc
32 Ma-ri-a Thêu Thượng Phúc
33 Ma-ri-a Nghía Thượng Phúc
34 Giu-se Hanh Thượng Phúc
35 Ma-ri-a Hồng Thượng Phúc

Xem thêm hình

BXDĐCV

 

Chia sẻ: