Chia sẻ: 
04/06/2022 22:48

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 02 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 02 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Cam Châu lên góp công cho công trình.

 

 1. Nhân công
-        10 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        14 Giáo dân giáo xứ Cam Châu
2. Công việc
-        Xây hộp kỹ thuật tầng 4 khu A: 5 người
-        Làm sắt máng nước khu C
-        Xây máng nước: Giáo dân Giáo xứ Cam Châu
-        Đúc con song tầng 3 khu A: Giáo dân Giáo xứ Cam Châu
-        Đổ bê tông phào cột tròn: quý thầy và giáo dân
-        Dựng hộp kỹ thuật tầng 2 Khu C: 3 người và quý thầy Phó tế
-        Cán nền, lát gạch men tầng 3 khu C (Đội anh Tâm)
-        Lát tường, nền nhà vệ sinh tầng 2 khu C (Đội anh Tâm)
-        Làm điện: 2 người
-        Làm nước: 2 người
3. Nhập vật liệu
-        Nhập thêm 20.000 viên gạch đỏ

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Gioan. B Nguyện Cam Châu
2 Gioan. B Đoàn Cam Châu
3 Gioan. B Nghị Cam Châu
4 Gioan. B Long Cam Châu
5 Gioan. B Phán Cam Châu
6 Gioan. B Quản Cam Châu
7 Gioan. B Diện Cam Châu
8 Gioan. B Vương Cam Châu
9 Gioan. B Cao Cam Châu
10 Gioan. B Điều Cam Châu
11 Ma-ri-a Bồng Cam Châu
12 Ma-ri-a Rút Cam Châu
13 Ma-ri-a Loãn Cam Châu
14 Gioan. B Toanh Cam Châu

Xem thêm hình

BXDĐCV

 

Chia sẻ: