Chia sẻ: 
01/06/2022 22:10

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 01 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 01 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Hải Linh lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        12 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        25 Giáo dân giáo xứ Hải Linh
2. Công việc
-        Xây hộp kỹ thuật tầng 4 khu A: 5 người
-        Làm phào tổ anh Bằng
-        Xây tường nhà vệ sinh tầng 6 khu A
-        Đổ ranh tô cửa
-        Chuyển phào cột tròn: Giáo dân Giáo xứ Hải Linh
-        Đúc con song tầng 3 khu A: Giáo dân Giáo xứ Hải Linh
-        Dựng phào và chỉnh phào tầng trệt khu A: 2 người và quý thầy Phó tế
-        Dựng hộp kỹ thuật tầng 2 Khu C: 3 người và quý thầy Phó tế
-        Cán nền, lát gạch men tầng 2 khu A (Đội anh Tâm)
-        Lát tường, nền nhà vệ sinh tầng 2 khu C (Đội anh Tâm)
-        Làm điện: 2 người
-        Làm nước: 2 người

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/ Gh
1 Ma-ri-a Thiết Hải Linh
2 Ma-ri-a Thay Hải Linh
3 Ma-ri-a Thỏa Hải Linh
4 Ma-ri-a Tin Hải Linh
5 Ma-ri-a Tám Hải Linh
6 Ma-ri-a Nạn Hải Linh
7 Ma-ri-a Trang Hải Linh
8 Ma-ri-a Xuân Hải Linh
9 Đa-minh Giang Hải Linh
10 Au-gus-ti-nô Tuynh Hải Linh
11 Au-gus-ti-nô Khẩn Hải Linh
12 Vinh-sơn Bảo Hải Linh
13 Vinh-sơn Lưỡng Hải Linh
14 Vinh-sơn Nạn Hải Linh
15 Vinh-sơn Thành Hải Linh
16 Vinh-sơn Bình Hải Linh
17 Vinh-sơn Bình Hải Linh
18 Đa-minh Nhạ Hải Linh
19 Giu-se Đại Hải Linh
20 Giu-se Vãn Hải Linh
21 Giu-se Phương Hải Linh
22 Giu-se Pho Hải Linh
23 Vinh-sơn Tạo Hải Linh
24 Giu-se Huy Hải Linh
25 Vinh-sơn Quán Hải Linh

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: