Chia sẻ: 
08/07/2021 18:40

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 8 tháng 7 năm 2021

Nhật ký xây dựng Đại Chủng Viện Thánh Tâm ngày 8 tháng 7  năm 2021

 1. Nhân công
  27   Thợ công nhật
  -       Các đội thợ khoán
  -       41 Thầy chủng sinh
  -       29 Giáo dân giáo xứ Phú Giáo
  2. Công việc
  -     Đúc con-song tầng 2 khu a
  -     Trát mái vòm mặt tiền khu b
  -     Ráp phào cột tầng 2 khu b,
  -     Ráp cốp pha cột tầng thượng khu b
  -     Trát trần tầng 4 khu a1, tầng 1 khu b, tầng 5 khu b2, khu c2, tầng 6 khu a1, khu c2
  -     Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b, trát mái vòm mặt tiền
  -     Xây tường nhà nguyện tầng 2 khu b, xây tường nhà nguyện tầng 3 khu b, xây tường ngăn phòng tầng 4 khu a1, tầng 4 khu b, tầng 5 khu c1, tầng 6 khu a1, xây và trát thông gió tầng thượng
  -     Thi công điện nước
  -     Lột bạt tầng trệt khu a
  -     Thi công cốp pha mái khu c2, mái cong khu a2
  -     Thi công sắt mái cột khu b
  -     Xây chèn khung cửa tầng 2 khu a
  -     Cắt sắt và khoan cấy cột tầng thượng
  -     Thi công trần thạch cao nhà nguyện tầng 2
  -       Hàn xì khung trần thạch cao
  -       Thu dọn xà bần tầng 5 khu a,b,c

DANH SÁCH GIÁO DÂN GÓP CÔNG XÂY DỰNG

 

GIÁO XỨ PHÚ GIÁO

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
1 Antôniô Nam Bùi
2 Antôniô Dự Bùi
3 Antôniô Tuyền Bùi
4 Antôniô Khuy Bùi
5 Antôniô Bảo Bùi
6 Antôniô Thiết Bùi
7 Maria Tho Bùi
8 Têrêxa Sim Bùi
9 Têrêxa Thuyết Bùi
10 Têrêxa Bắc Bùi
11 Giê-gô-ri-ô Nhạn Văn Quan
12 Giê-gô-ri-ô Thành Văn Quan
13 Vinh Sơn Khâu Nhà xứ
14 Vinh Sơn Đinh Nhà xứ
15 Vinh Sơn Thuận Nhà xứ
16 Vinh Sơn Hàn Nhà xứ
17 Maria Lễ Nhà xứ
18 Maria Đỉnh Nhà xứ
19 Maria Síu Nhà xứ
20 Maria Hương Nhà xứ
21 Maria Hân Nhà xứ
22 Maria Thâu Nhà xứ
23 Maria Sang Nhà xứ
24 Maria Núi Nhà xứ
25 Maria Láng Nhà xứ
26 Vinh Sơn Tạc Nhà xứ
27 Vinh Sơn Thuân Nhà xứ
28 Vinh Sơn Thuần Nhà xứ
29 Vinh Sơn Cải Nhà xứ

Xem hình

BXDĐCV

Chia sẻ: