Chia sẻ: 
24/07/2021 16:59

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 24 tháng 7 năm 2021

Nhật ký xây dựng Đại Chủng Viện Thánh Tâm ngày ngày 24 tháng 7  năm 2021

1. Nhân công
-       30 Thợ công nhật
-       Các đội thợ khoán
-       48 Thầy chủng sinh
-       1 Giáo dân giáo xứ Khúc Mai
-       20 Giáo dân Giáo xứ Phương Mai
-       20 Giáo dân Giáo xứ Thượng Điền
2. Công việc
-       Thu dọn khu nhà kho tầng trệt khu a
-       Chỉnh và xây chèn khung cửa tầng trệt khu a, tầng 2 khu a
-       Lắp khung cửa tầng trệt khu a, tầng 2 khu c
-       Đúc con-song tầng 2 khu a
-       Lột bạt tầng trệt khu c2
-       Tháo và ráp cốp pha mái nhà vệ sinh tầng 5 khu c
-       Tháo dỡ cốp pha tầng 6 hội trường khu b
-       Đắp phào chỉ khu c2
-       Ráp phào và xây mặt tiền khu b
-       Thi công điện nước
-       Thi công trần thạch cao nhà nguyện tầng 2
-       Hàn xì trần thạch cao
-       Cắt sắt và làm cốp pha ranh tô nhà ăn tầng trệt khu a
-       Trát trần tầng trệt khu c2, cầu thang tầng 2 khu a 2, tầng trệt khu a1, trần tầng 4 khu a1, trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b, thư viện tầng 4 khu b, tường tầng 4 khu b, trần tầng 5 khu b, tường cầu thang tầng 5 khu c, trần tầng 6 khu c2
-       Xây tường nhà ăn tầng trệt khu a1, tường thang máy tầng thượng khu c

DANH SÁCH GIÁO DÂN GÓP CÔNG XÂY DỰNG

GIÁO XỨ KHÚC MAI - PHƯƠNG MAI

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
1 Đaminh Nguyễn Văn Vĩnh Khúc Mai
1 Thomas Kiêm Phương Mai
2 Thomas Trường Phương Mai
3 Thomas Thảnh Phương Mai
4 Thomas Khoa Phương Mai
5 Thomas Hòa Phương Mai
6 Thomas Tự Phương Mai
7 Thomas  Chuẩn Phương Mai
8 Thomas Tịnh Phương Mai
9 Thomas Vịnh Phương Mai
10 Phêrô Lùng Phương Mai
11 Maria Mừng Phương Mai
12 Maria Địa Phương Mai
13 Maria Dung Phương Mai
14 Maria Mai Phương Mai
15 Phanxicô Rương Xuân Thọ
16 Phanxicô Biên Xuân Thọ
17 Phanxicô Niên Xuân Thọ
18 Phanxicô Toản Xuân Thọ
19 Têrêxa Hương Xuân Thọ
20 Têrêxa Điệp Xuân Thọ

GIÁO XỨ THƯỢNG ĐIỀN

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
1 Vinh Sơn Hưởng Thượng Điền
2 Vinh Sơn Cường Thượng Điền
3 Vinh Sơn Kiên Thượng Điền
4 Vinh Sơn Tứ Thượng Điền
5 Vinh Sơn Tuấn Thượng Điền
6 Giuse Tuấn(Thi) Thượng Điền
7 Vinh Sơn Chỉnh Thượng Điền
8 Vinh Sơn Triệu Thượng Điền
9 Vinh Sơn Phước Thượng Điền
10 Vinh Sơn Đại Thượng Điền
11 Vinh Sơn Hoan Thượng Điền
12 Vinh Sơn Nguyện Thượng Điền
13 Vinh Sơn Mạnh Thượng Điền
14 Vinh Sơn Hưng Thượng Điền
15 Vinh Sơn Lịch Thượng Điền
16 Ga.B Thuyên Thượng Điền
17 Vinh Sơn Thường Thượng Điền
18 Vinh Sơn Vinh Thượng Điền
19 Vinh Sơn Long Thượng Điền
20 Vinh Sơn Quyết Thượng Điền
21 Maria Thêu Thượng Điền

 

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: