Chia sẻ: 
23/06/2021 19:44

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 23/6/2021

 Nhật ký xây dựng Đại Chủng viện Thánh Tâm thứ 4, ngày 23 tháng 6  năm 2021

 1. Nhân công
  -       32 Thợ công nhật
  -       Các đội thợ khoán
  -        92 Thầy chủng sinh
  -       23 Giáo dân giáo xứ Giáo Lạc, 26 Giáo dân giáo xứ Lai Ổn
  2.  Công việc
  -       Đổ bê tông mái nhà vệ sinh khu a tầng 5
  -       Vệ sinh và sửa lưới bảo vệ
  -       Xây tường thang tầng 3 khu b
  -       Xây tầng 4 khu b, tầng 3 khu c
  -       Thu dọn xà bần tầng 5, 6 khu c
  -       Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
  -       Chuyển cát vàng và xi-măng lên tầng 2 khu a
  -       Ráp phào tầng 2 khu b
  -       Lột bạt tầng 6 khu c
  -       Thi công điện
  -       Bảo trì
  -       Kéo phào
  -       Trát trần tầng 4 khu a1, tầng 5 khu c2, khu b; cầu thang khu a2, khu c2,
  -       Xây tường ngăn phòng tầng 3 khu c, tầng 4 khu c1, tầng 5 khu a1, tầng 6 khu c1
  -       Thi công cốp pha mái khu c
  -       Thi công sắt mái khu a
   
  3. Nhập vật liệu
  -       Nhập thêm 67 tấn xi măng Công Thanh
  -       Nhập thêm 21.600 viên gạch đỏ
  -       Nhập thêm 381 khối cát vàng

DANH SÁCH GIÁO DÂN GÓP CÔNG XÂY DỰNG

 

GIÁO XỨ LAI ỔN

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
1 Đaminh Xuân Nhà xứ
2 Đaminh Chiêu Nhà xứ
3 Giuse Đĩnh Nhà xứ
4 Maria Hiên Nhà xứ
5 Maria Thuyến Nhà xứ
6 Maria Thảo Nhà xứ
7 Maria Dịu Nhà xứ
8 Antôn Thám Cao Nội
9 Antôn Tưởng Cao Nội
10 Antôn Long Cao Nội
11 Maria Hiệp Đồng Bằng
12 Maria Ly Đồng Bằng
13 Maria Tầm Đồng Bằng
14 Maria Dảnh Đồng Bằng
15 Giuse Duy Đồng Bằng
16 Giuse Thanh Vọng Lỗ
17 Giuse Linh Vọng Lỗ
18 Maria Phương Vọng Lỗ
19 Maria Ngân Vọng Lỗ
20 Maria Nương Vọng Lỗ
21 Maria Ngọ Vọng Lỗ
22 Anna Thấm Vọng Lỗ
23 Vinh Sơn Công Trung Châu
24 Vinh Sơn Ruynh Trung Châu
25 Đaminh An Ninh
26 Gioan Kính Đồng Ấu

GIÁO XỨ GIÁO LẠC

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
1 Phêrô Bách  
2 Phêrô Năm  
3 Phêrô Phụ  
4 Phêrô Trịnh Tam  
5 Maria Oanh  
6 Đaminh Triệu Tam  
7 Phêrô Phong  
8 Đaminh Vũ Giang  
9 Giuse Phu  
10 Phêrô Chính  
11 Phêrô Chúc  
12 Giuse Duẩn  
13 Đaminh Nguyễn Giang  
14 Maria Thê  
15 Giuse Huấn  
16 Phêrô Tứ  
17 Phêrô Điêm  
18 Phêrô Thiềm  
19 Phêrô Thiều  
20 Phêrô Thảnh  
21 Phêrô Vững  
22 Phêrô Thu  
23 Phêrô Thông  

 

Xem hình

BXDĐCV

 

Chia sẻ: