Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Video: Mừng Chúa Giáng Sinh dành cho người khuyết tật

Ban truyền thông Giáo phận Thái Bình trân trọng giới thiệu các video Mừng Chúa Giáng Sinh (17-18/12/2017) dành cho người khuyết tật tại Nhà Chung Giáo phận Thái Bình

 

Đón tiếp, khám bệnh và phát thuốc cho các bệnh nhân khuyết tật

(17-18/12/2016)

 

Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 

(17/12/2016)

 

Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

(18/12/2016) 

BTTGP

Chia sẻ: