Chia sẻ: 
09/06/2022 22:07

Tu hội LCTX An Lạc Thái Bình: Trực tuyến: Thánh lễ tuyên khấn

Vào 15g00, thứ Sáu, ngày 10.6.2022, tại Trung tâm LCTX An Lạc Thái Bình sẽ diễn ra lễ tuyên khấn của quý dì Tu hội Tông đồ LCTX An Lạc Thái Bình, do Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình - chủ sự.

Xin kính mời cộng đoàn tham dự trực tiếp tại Trung tâm LCTX An Lạc (An Lạc, Trung An, Vũ Thư, Thái Bình) hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông của Giáo phận Thái Bình và của Trung tâm LCTX An Lạc.

Chia sẻ: