Chia sẻ: 
14/06/2021 09:40

Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc - Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

Thông tin tuyển sinh của trường Cao Đẳng Hoà Bình Xuân Lộc đến phụ huynh và các bạn sinh viên - học sinh có nhu cầu học tập văn hoá, nghề nghiệp, từ trình độ Trung cấp đến Cao đẳng

Trong sứ mạng Caritas. Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc vẫn trợ giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn: mồ côi, khuyết tật, dân tộc…   và những hoàn cảnh khác được hưởng học bổng bán phần và toàn phần của các cá nhân và tập thể hỗ trợ cho các em. Trong chương trình khuyến khích học sinh tốt nghiệp THCS chọn lựa học nghề. Chính phủ có chương trình cấp bù học phí hàng tháng cho các em hệ Trung Cấp. Ngoài ra, nhà trường còn có những trợ giúp khác để tạo điều kiện cho các em có thể yên tâm học tập đến hết khóa.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Văn phòng Caritas Gp. Xuân Lộc

Chia sẻ: