Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

[Trực tuyến] Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Truyền chức Linh mục và Phó tế

WGPTB - Truyền thông Giáo phận Thái Bình trân trọng giới thiệu:

 

[Trực tuyến] Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Truyền chức Linh mục và Phó tế

08giờ00 ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

[Trực tuyến] Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Quan thầy Hội con Đức Mẹ giáo phận

16giờ00 ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Truyền thông Giáo phận Thái Bình sẽ truyền hình trực tiếp các chương trình trên website http://giaophanthaibinh.org và kênh youtube Truyền thông Giáo phận Thái Bình. Kính mời quý vị đón xem.

 

Chia sẻ: