Chia sẻ: 
01/11/2022 16:09

Trực tuyến: Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

08 giờ 00, sáng thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2022, tại nghĩa trang dành cho các linh mục giáo phận Thái Bình, Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ sẽ chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. BTTGP sẽ trực tuyến thánh lễ này trên các kênh thông tin của Giáo phận.

Chia sẻ: