Chia sẻ: 
11/06/2022 20:03

Trực tuyến: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo hạt Thành Phố- Giáo phận Thái Bình

Vào 08g00 sáng ngày 12.6.2022, Đức cha Phê-rô, Giám mục Giáo phận Thái Bình, sẽ dâng thánh lễ tạ ơn và ban bí tích Thêm sức tại Nhà thờ Giáo xứ Sa Cát cho các bạn trẻ trong các giáo xứ thuộc Giáo hạt Thành Phố.

BTTGP sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này.

Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự trực tiếp tại Giáo xứ Sa Cát hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông của Giáo phận Thái Bình.

Chia sẻ: