Chia sẻ: 
09/04/2022 22:50

Trực tuyến: Ngày hội Giới trẻ Giáo phận Thái Bình Mùa Chay 2022

Trực tuyến: Ngày hội Giới trẻ Giáo phận Thái Bình Mùa Chay 2022 | Chủ đề: Giới trẻ hiệp hành: Hiệp thông - Tham gia - Sứ vụ | Chúa Nhật Lễ Lá, 10.4.2022 | Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc Thái Bình

CHƯƠNG TRÌNH

07g00 – 07g30: Đón tiếp – ghi danh

07g30 – 08g00: Ổn định – Tập hát các bài hát chủ đề

08g00 – 08g15: Chào đón Đức Cha Phê-rô và quý cha, quý tu sỹ

08g15 – 09g00: Đức Cha Phê-rô – Giám mục Giáo phận chia sẻ đề tài: “Người trẻ hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”

09g15 – 10g30: Đi đàng Thánh Giá

10g45 – 11g00: Làm phép lá và rước lá

11g00 – 12g00: Thánh lễ

12g00 – 12g15: Cảm ơn – kết thúc

Chia sẻ: