Chia sẻ: 
24/12/2021 09:56

Trực tuyến: Đại Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2021 - Thánh Lễ Vọng

Trực tuyến: Thánh lễ vọng Đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh năm 2021 | do Đức cha Giáo phận Thái Bình Phê-rô Nguyễn Văn Đệ chủ tế | lúc 14 giờ 00 | tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc - Thái Bình.

Thánh lễ đêm cũng sẽ được Đức cha Phê-rô chủ tế vào 19 giờ 50, tại quảng trường Tòa Giám mục Thái Bình. BTTGPTB sẽ trực tuyến thánh lễ này. Kính mời quý vị cùng hiệp thông trực tuyến qua các kênh thông tin chính thức của Giáo phận Thái Bình!

BTTGPTB

Chia sẻ: