Chia sẻ: 
06/08/2022 15:21

Trực tuyến: Đại hội Huynh trưởng Giáo phận Thái Bình

Đại hội Huynh trưởng Giáo phận Thái Bình "Về Đất Hứa I" sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 - 7.8.2022, tại Trung tâm LCTX An Lạc Thái Bình.

Đại hội do Liên đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy Khang Giáo phận Thái Bình tổ chức với

CHƯƠNG TRÌNH:

Thứ Bảy, ngày 06/8/2022

 • 13g00 – 14g00: Đón tiếp – Ghi danh - Nhận chỗ
 • 14g00 – 15g30: Trang trí lều trại theo từng Hiệp đoàn
 • 15g30 – 16g00: Tập hợp chung – Vũ điệu khởi động – Băng reo
 • 16g00 – 16g45: Nghi thức Khai mạc Đại Hội - Diễu hành - Giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của các Hiệp đoàn.
 • 16g45 – 17g30: Thuyết trình đề tài 1: “Huynh Trưởng TNTT sống Năm Hiệp Hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ” (Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Thái Bình)
 • 17g30 – 17g45: Giải lao
 • 17g45 – 18g00: Tập hát trước Thánh Lễ
 • 18g00 – 18g15: Rước đoàn đồng tế
 • 18g15 – 19g15: Thánh lễ
 • 19g30 – 20g00: Dùng cơm tối
 • 20g00 – 20g30: Chuẩn bị văn nghệ
 • 20g30 – 22g00: Hoan ca, chủ đề: “Lạy Chúa, xin cùng đi với chúng con”
 • 22g00 – 22g45: Cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên - Chầu Thánh Thể (Hồi tâm – xưng tội)
 • 23g00: Nghỉ đêm

Chúa Nhật, ngày 07/8/2022

 • 05g00: Hiệu dậy
 • 05g00 – 05g30: Vệ sinh cá nhân
 • 05g30 – 06g00: Vệ sinh chung khu đất trại
 • 06g00 – 06g30: Điểm tâm sáng
 • 06g30 – 07g00: Khởi động ngày mới: Vũ điệu, Băng reo, Sinh hoạt vui...
 • 07g00 – 07g15: Chào cờ đầu ngày
 • 07g15 - 08g00: Thuyết trình đề tài 2: “Ơn gọi và sứ mạng của người Huynh trưởng” (Cha Giuse Trịnh Tiến Thành)
 • 08g00 – 08g15: Sinh hoạt vui
 • 08g15 – 09g00: Thuyết trình đề tài 3: “Huynh trưởng - trước ngưỡng của Hôn nhân gia đình” (Cha Dom. Đặng Văn Cầu)
 • 09g00 – 09g15: Giải đáp thắc mắc
 • 09g30 – 10g30: Sinh hoạt theo Hiệp đoàn tại khu đất trại. Bầu Ban Điều hành Hiệp đoàn. Củng cố lại các tổ chức và hoạt động của Hiệp đoàn.
 • 10g30 – 10g45: Thu dọn lều trại
 • 10g45 – 11g15: Giới thiệu BĐH của các Hiệp đoàn.
 • 11g15 – 11g30: Nghi thức hạ cờ - Bế mạc Đại Hội
 • 11g30 – 12g00: Dùng cơm trưa
 • 12g00: Kết thúc Đại Hội

Chia sẻ: