Chia sẻ: 
31/12/2022 21:41

[Trực tiếp] Thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân thánh chức giám mục của Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu

Thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân giám mục của Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu - Giám mục Chính tòa Gp. Thái Bình, sẽ được cử hành vào 09g00, ngày 01.01.2023, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo phận Thái Bình. Xin kính mời cộng đoàn tham dự trực tiếp tại Nhà Thờ Chánh tòa Giáo phận Thái Bình hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông của Giáo phận Thái Bình để hiệp thông, cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục Đa-minh và cho Giáo phận Thái Bình.

Chia sẻ: