Chia sẻ: 
05/04/2023 21:24

[Trực tiếp] Gp. Thái Bình: Thánh lễ Làm Phép Dầu năm 2023

Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thái Bình sẽ được cử hành vào 08g00 sáng ngày 06.4.2023. BTTGPTB sẽ trực tuyến thánh lễ này trên các kênh truyền thông của Giáo phận Thái Bình. Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp thông tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận và Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình.

Chia sẻ: