Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Trực tiếp: Đại Hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVI tại Giáo phận Hải Phòng

Đại Hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội diễn ra trong hai ngày 14-15/11/2018 tại Giáo phận Hải Phòng, quy tụ hàng vạn bạn trẻ từ 10 giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội về tham dự.

 

Trực tiếp

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XVI TẠI HẢI PHÒNG

 

Phần 6: Thánh Lễ Bế mạc Đại Hội

 

Phần 5: Chia sẻ Giáo lý

 

Phần 4 : Diễn nguyện - Chầu Thánh Thể

 

Phần 3: Chia sẻ Giáo lý

 

Phần 2 : Khai mạc

 

 

Phần 1 : Đón tiếp

 

Chia sẻ: