Chia sẻ: 
14/06/2021 09:40

Trao Văn thư bổ nhiệm và Nghi thức nhận xứ của Cha chánh xứ Thượng Phúc- Xá Thị- Quản hạt Thái Thụy

WGPTB – Sáng nay, thứ Ba (12/01/2021), Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức trao sứ vụ cho cha Giuse Phạm Công Dũng - Chánh xứ Thượng Phúc – chánh xứ Xá Thị và Quản Hạt Thái Thụy.