Chia sẻ: 
23/03/2023 10:53

Thông Báo Về Việc Thi Tuyển Vào Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình năm 2023

Kính thưa quý Đức Ông, quý Cha và Anh Chị Em, theo quyết định của Bề trên Giáo Phận và quý Cha trong Ban Đào Tạo, Ban Tuyển Sinh Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình. Xin thông báo cùng quý Đức Ông, quý Cha và Anh Chị Em, một cách đặc biệt với các em dự tu về kỳ thi tuyển vào Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình năm 2023.

Tải File mẫu đơn xin đăng ký

VP.ĐCV

Chia sẻ: