Chia sẻ: 
18/06/2023 12:09

Thông báo V/v: Một số chỉ dẫn mục vụ tại Giáo phận Thái Bình

Trọng kính: quý cha, quý tu sĩ, quý hội đồng giáo xứ, giáo họ và anh chị em tín hữu Giáo phận Thái Bình. Dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Đa-minh, Giám Mục Giáo phận Thái Bình, Văn phòng Tòa Giám Mục, xin được gửi tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn dân Chúa, một số chỉ dẫn mục vụ trong giáo phận như sau:

BTTGPTB

Chia sẻ: