Chia sẻ: 
24/05/2023 08:50

Thánh lễ Tạ ơn, nhận sứ vụ cha chánh xứ và cha phụ tá tại Giáo xứ Phục Lễ

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”( Tv 117,1), lời ca của thánh vịnh 117 cũng chính là tâm tình của cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phục Lễ cách riêng là Giáo họ Ngọc Điện trong ngày lễ tạ ơn nhận sứ vụ của cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Bùi Như Thượng (Xành) và cha Vin-cen-te Trương Phúc Thành.

Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào16g00’ ngày 19/5/2023 tại thánh đường Giáo xứ Phục Lễ, do cha Giê-rô-ni-mô Nguyễn Ngọc Hinh - hạt trưởng hạt Đông Hưng chủ tế. Hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong giáo hạt, quý thầy, quý sơ cùng cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là cộng đoàn dân Chúa đến từ giáo xứ Cam Châu và An Lập- quê hương của cha Gio-an Bao-ti-xi-ta và cha Vin-cen-te.

Mở đầu thánh lễ cha chủ tế Giê-rô-ni-mô mời gọi cộng đoàn hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên cộng đoàn giáo xứ, giáo họ ngang qua bàn tay các đấng bậc tiền nhân, cách riêng là nơi quý cha đón nhận các chức vụ mới hôm nay. Chắc chắn trong tình yêu Chúa và sự quảng đại, quý cha đã thưa với Chúa lời “Xin Vâng” để đến ở với cộng đoàn, với tư cách là người mục tử chăm sóc và thăng tiến đời sống đức tin nơi mảnh đất Giáo xứ Phục Lễ này. Trong tâm tình hiệp thông, cha hạt trưởng cũng mong mỏi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo phận, cho Đức cha Đa-minh và cho quý cha trong đợt thuyên chuyển linh mục năm 2023 của giáo phận được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Sau khi cha Đa-minh Vũ Văn Thiêm - chánh xứ Giáo xứ Phú Giáo công bố văn thư bổ nhiệm của Bề trên Giáo phận, trước sự chứng kiến của quý cha đồng tế, quý tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa, cha quản hạt Giê-rô-ni-mô đã trao văn thư bổ nhiệm cho cha chánh xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta và cha phụ tá Vin-cen-te.

Chia sẻ trong thánh lễ, khởi đi từ tâm tình tạ ơn của ngày lễ, cha Giê-rô-ni-mô một lần nữa mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho quý cha mới được bổ nhiệm.

Để giúp cộng đoàn hiểu hơn về thiên chức linh mục, bằng kinh nghiệm mục vụ, và khởi đi từ chính bản văn Kinh Thánh được chọn đọc cho Thánh lễ Tạ ơn hôm nay, cha đã chia sẻ với cộng đoàn về sứ vụ, thẩm quyền của người linh mục khi được bổ nhiệm về phục vụ cộng đoàn. Linh mục là người được Chúa tuyển chọn, được sai đi ngang qua bàn tay của Bề trên Giáo phận như lời Đức Ki-tô đã khẳng định:“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”(Ga 15,16). Ngang qua việc chia sẻ về cuộc đời dâng hiến của người linh mục, cách riêng là của cha chánh xứ và cha phụ tá, cha hạt trưởng đã mời gọi cộng đoàn giáo xứ Phục Lễ, cách riêng là Giáo họ Ngọc Điện hãy yêu thương, cầu nguyện và cộng tác với các ngài để hiệp nhất một lòng, xây dựng giáo xứ ngày một thăng tiến hơn.

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục cử hành với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch HĐMVGX đã đại diện cộng đoàn, nói lên tâm tình tạ ơn và niềm vui tạ ơn về tình yêu của Thiên Chúa đã thương gửi đến cho giáo xứ hai mục tử- cha chánh xứ và cha phụ tá. Đồng thời ông cũng bày tỏ tâm tình tri ân tới cha hạt trưởng đã đại diện Đức cha chủ tế thánh lễ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ đã hiện diện và hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày hồng phúc này, tâm tình đó được gói gém trong những lẵng hoa tươi thắm để dâng lên quý đấng bậc.

BTTGPTB

Chia sẻ: