Chia sẻ: 
07/08/2023 08:57

Thánh lễ tạ ơn | Hồng ân vĩnh khấn | Nữ tu: Ma-ri-a Trương Thị Nhận O.p

Th By, Ngày 05.08.2023, gia đình Giáo x Lp Tri hân hoan mng đón ngưi con ưu tú, n tu Ma-ri-a Trương Th Nhn, O.P, hip cùng quý cha trong gia đình linh tông, huyết tc, quý cha liên đi v hip dâng Thánh l Tạ ơn, mng Hng Ân Vĩnh Khn Dòng N Đa-minh Thái Bình.

Ngày 01.8.2023, Đc cha Đa-minh Đng Văn Cu đã ch s thánh l khn dòng và mng ngân khánh khn dòng cho quý sơ đã đ điu kin ti Hi Dòng N Đa-minh Thái Bình. Trong s đó, sơ Ma-ri-a đã đưc tuyên khn trn đi, và đ cm t hng ân Thiên Chúa, tri ân các đng bc, tổ tiên, quý ân thân nhân, đã ngang qua cuc đi mình và đc bit đã yêu thương, giúp đ sơ trên con đưng dâng hiến. Dưi sng dn ca cha x Giu-se Vũ Văn Chiu, thánh l T ơn đã đưc long trng cử hành ti thánh đưng Giáo x Lp Tri.

Ch tế thánh l hôm nay là cha Giê-rô-ni-mô Nguyn Ngc Hinh, qun ht Giáo ht Đông Hưng, đng tế vi ngài, có quý cha linh tông gia đình cha c Au-gus-ti-no Nguyn Quang Huy, cha x Giu-se, cùng quý cha liên đi.

M đu thánh l, cha ch tế đã gi ti sơ Ma-ri-a, gia đình ông bà c, gia đình linh tông, và đc bit là cha x và cng đoàn Giáo x Lp Tri li chúc mng. Cha nhn mnh rng đ có đưc ngày hôm nay, chc chn sơ Ma-ri-a đã phi không ngng n lc vưt qua mi khó khăn, cám d và đc bit là luôn tin tưng vào tình yêu ca Thiên Chúa. Cha cũng kêu mi mi ngưi tiếp tc cu nguyn cho sơ trong s v mi, cu nguyn cho ơn Thiên triu ca giáo x ngày càng sinh sôi ny n.

Chia s Li Chúa trong thánh l, cha Phê-rô Vê-rô-na Trn Duy Th đã qung din cho quý cng đoàn thy đưc tâm tình t ơn mà t rt lâu nay đã luôn tn ti trong mi con ngưi Vit nam chúng ta. Cha nhn mnh rng: "t ơn là mt hành vi tt đp, nó làm cho con ngưi chúng ta hưng thin và có trách nhim vi ngưi đã giúp đ mình." Tiếp đến cha cũng khái quát cho quý cng đoàn thy đưc cuc đi ca n tu Ma-ri-a, qua nhng thăng trm trong cuc sng và đc bit là ơn gi ca mình. Kết thúc bài chia s cha cũng kêu mi mi ngưi tiếp tc cu nguyn cho sơ Ma-ri-a đ sơ vng bưc trên hành trình dâng hiến ca đi mình.

Thánh L tiếp tc vi phn phng v Thánh Th

Trưc khi kết thúc thánh l, cha x Giu-se & cng đoàn dân Chúa giáo x đã có nhng tâm tình và lng hoa gi ti ngưi con ưu tú ca mình.

Thánh L t ơn Hng ân vĩnh khn đã khép li vi nim vui tràn tr trên quê hương Giáo x Lp Tri nh bé. Đây cũng đưc coi là đim nhn mà Thiên Chúa đã thương ban trên giáo x. Ưc mong sao trên mnh đt Lp Tri thân thương này, s tr sinh tht nhiu hoa trái là những ơn gọi dấn thân bước theo Chúa Ki-tô trên con đường dâng hiến đ danh Thánh Chúa ngày đưc sáng t hơn na.

BTTGPTB

Chia sẻ: