Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG

Truyền thông Giáo phận Thái Bình sẽ truyền hình trực tuyến Thánh lễ An táng Đức cha PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG, Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình. Chương trình bắt đầu từ lúc 7giờ00, Thứ Hai ngày 9/10/2017. Kính mời quý vị đón xem và hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê.

 

Quý vị có thể xem tại địa chỉ:

 https://www.youtube.com/watch?v=-Q3VIkkje5I

 

Xem lại các video đã phát tại:

 https://www.youtube.com/channel/UCIijYSUIv9vpF1dcFJeiPwQ/videos​

Ban Truyền thông GPTB

 

Chia sẻ: