Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Thánh lễ an táng Cha Đa-minh Phạm Quang Trung

Cha Đaminh Phạm Quang Trung đã an nghỉ lúc 01 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Giáo xứ Hoàng Xá - Giáo phận Thái Bình, kết thúc 74 năm lữ hành đức tin, 53 năm Linh mục.

Video Di quan và Thánh lễ An táng Cha Đa-minh Phạm Quang Trung

Video Di quan và Nghi thức Hạ huyệt Cha Đa-minh Phạm Quang Trung

TT Gx Hoàng Xá

Chia sẻ: