Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Tài liệu Giáo hội Công giáo

Dữ liệu đang được cập nhật, xin quý vị thông cảm!

 

CÔNG ĐỒNG

 

VĂN KIỆN TOÀ THÁNH

 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Năm Phụng vụ 2017-2018 _ Năm B

Năm Phụng vụ 2018-2019 _ Năm C

Năm Phụng vụ 2019-2020 _ Năm A

 

 

CÁC MẪU ĐƠN

 

TÀI LIỆU KHÁC

 

(Dữ liệu đang được cập nhật, mong quý vị thông cảm!)

 

 

Chia sẻ: