Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Quy chế du học

3.5. Mục tiêu Giám Mục có nhiệm vụ gửi các chủng sinh có tư cách, nhân đức và trí thông minh tới học tại những Học Viện chuyên biệt, tại các Phân Khoa hay Đại học, để chuẩn bị cho có những linh mục được học hành cao hơn và uyên thâm hơn về các khoa học đạo cũng như các khoa học đời xem ra thích hợp .


Giúp các linh mục học thêm một trong những môn không sẵn có trong vùng của mình, nhưng với mục đích thi hành một sự phục vụ đặc biệt cho Giáo hội khi trở về nước.
Đáp ứng những nhu cầu Giáo phận, như vai trò dạy học trong những đại hay tiểu chủng viện, việc đào tạo thường xuyên cho hàng giáo sĩ, các viên chức toà giám mục và những ban riêng biệt thuộc văn phòng Chưởng ấn giáo phận .  
3.6.    Đối tượng
Linh mục
Tu sinh (chủng sinh)
Giáo dân
3.7.    Tiêu chuẩn
3.7.1.    Linh mục
Được chọn kỹ lưỡng trong số linh mục của giáo phận những vị thật sự có năng khiếu và có khả năng theo học cao hơn.
Ngoài học thức, người được cử đi du học phải có lòng đạo đức, tinh thần tông đồ nhiệt thành, các tài năng cũng như những đức tính khác cần để thi hành đúng mức việc phục vụ giáo hội, giáo phận và săn sóc các linh hồn.
Linh mục du học phải có đủ sức khoẻ để theo học.
3.7.2.    Tu sinh (chủng sinh)
Đã qua giai đoạn đào luyện tu sinh chính thức của Giáo phận
Các tu sinh (chủng sinh) đi du học được tuyển chọn từ lớp tu sinh của giáo phận và phải hội đủ các điều kiện sau :
+ Thật sự có năng khiếu ngoại ngữ và có khả năng theo học;
+ Cần có lòng đạo đức, tinh thần tông đồ nhiệt thành, các tài năng cũng như những đức tính khác cần thiết của một chủng sinh;
+ Cần có khả năng thích nghi với môi trường sống, học tập và con người nơi được gửi đến học;
+ Phải vâng phục đấng bản quyền và những người hữu trách;
+ Ứng sinh phải có đủ sức khoẻ để theo học.
Khi đã hội đủ những điều kiện trên, Giám mục và cha đặc trách ơn gọi sẽ đưa ra quyết định về các chủng sinh đi du học.
3.7.3.    Giáo dân
Thật sự có khả năng ngoại ngữ và năng lực theo học;
Cần có lòng đạo đức, tinh thần tông đồ giáo dân nhiệt thành, các tài năng cũng như những đức tính khác cần thiết của một giáo dân;
Phải vâng phục đấng bản quyền và những người hữu trách;
Ứng sinh phải có đủ sức khoẻ để theo học.
3.8.    Quyền lợi và nghĩa vụ
3.8.1.    Đối với linh mục :
Cần học chuyên môn học mà giám mục đã ấn định và khi linh mục học xong phải dứt khoát trở về hoặc phải vâng lời khi Giám mục yêu cầu về bất cứ lúc nào;
Nếu giúp công việc mục vụ tại nơi học thì : liệu sao cho việc này không quá nặng nhọc kẻo cản trở việc học hành của mình trong thời gian được phép;
Bất cứ linh mục nào, sau khi được cảnh cáo như luật dạy (x. GL 1347), mà cương quyết từ chối theo quyết định của Giám Mục mình để về lại Giáo phận, sẽ bị phạt với một hình phạt xứng hợp như luật quyết định (x. GL 1371). Nhưng, trước khi thi hành, Đấng Bản Quyền phải thông báo cho Giám Mục hải ngoại biết ý định của mình.Linh mục
3.8.2.    Tu sinh (chủng sinh)
Vì là chủng sinh của giáo phận theo học ở nước ngoài, nên chủng sinh đó sẽ được hưởng các quyền lợi như một chủng sinh Thái Bình đang theo học trong các chủng viện tại Việt Nam (ví dụ : trợ cấp tài chánh, bố mẹ qua đời được dâng lễ đồng tế).
3.8.3.    Giáo dân

 

Chia sẻ: