Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

 
Lm. Giu-se Nguyễn Tri Chúc
Năm sinh: 16/11/1944
Chịu chức LM.: 16/10/1977
Địa chỉ:  TGM. Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Đạo
Năm sinh: 18/5/1945
Chịu chức LM.: 13/8/1972
Địa chỉ:  TGM. Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Phê-rô Trần Duy Điển
Năm sinh: 25/4/1945
Chịu chức Lm.: 22/2/2006
Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Lm. Đa-minh Đặng Văn Gia
Năm sinh: 1943
Chịu chức Lm. 13/8/1972
Địa chỉ: Xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Cha Gioan B. Nguyễn Sơn Hải
Năm sinh: 3/8/1943
Chịu chức: 7/10/1981
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Đa-minh Phạm Bá Hàn
Năm sinh: 2/11/1940
Chịu chức Lm.: 8/12/2014
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Giê-rô-ni-mô Nguyễn Phúc Hạnh
Năm sinh: 1/11/1942
Chịu chức: 31/5/1965
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh: 7/3/1945
Chịu chức Lm.: 1/1/2016
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Lm. Au-gút-ti-nô Phạm Văn Mùi  
Năm sinh: 1936
Chịu chức: 22/2/2006
Địa chỉ: xã Thượng Điền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Quang Phục
Năm sinh: 1/5/1941
Chịu chức: 16/10/1977
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Giu-se Vũ Công Phước
Năm sinh: 24/10/1942
Chịu chức: 13/8/1972
Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Thao
Năm sinh: 01/9/1963
Chịu chức LM.: 03/12/2003
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
LM. Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 
Năm sinh: 1942
Chịu chức LM.: 24/2/1978
Địa chỉ: Gx. An Lạc, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Cha Phêrô Trần Khắc Thi 
Năm sinh: 22/11/1942
Chịu chức: 13/8/1972
Địa chỉ: tỉnh Thái Bình
Lm. Phê-rô Nguyễn Kiêm Toàn 
Năm sinh: 1942
Chịu chức: 29/01/1968
Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

 

Chia sẻ: