Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Quản hạt.

Việc bổ nhiệm “Cha quản hạt còn được gọi là cha hạt trưởng, hoặc linh mục trưởng hạt hoặc một danh hiệu khác, là một tư tế được đặt làm đầu một giáo hạt;

Nếu luật địa phương không ấn định cách khác, thì cha quản hạt do Giám Mục giáo phận bổ nhiệm, tùy theo sự phán đoán khôn ngoan của ngài, sau khi đã tham khảo ý kiến của các tư tế đang thi hành thừa tác vụ trong giáo hạt đó” .
4.2.    Điều kiện của ứng viên
Là một tư tế có đủ tư cách, khả năng theo hoàn cảnh địa phương và thời đại;
Là người luôn hiệp nhất với Đức Giám Mục trong các đường lối và chỉ thị mục vụ của Đức Giám Mục;
Do Giám Mục giáo phận chỉ định hoặc do các linh mục trong giáo hạt tín nhiệm bầu ra.
4.3.    Nhiệm vụ và quyền hạn
Phát huy và phối hợp các hoạt động chung trong Giáo hạt;
Giúp các linh mục trong hạt sống xứng bậc mình và chu toàn các nghĩa vu;
Giúp đỡ anh em linh mục trong hạt về tinh thần, nhất là những vị đang gặp khủng hoảng;
Săn sóc các linh mục già yếu, đau bệnh trong hạt hay đang có hoàn cảnh khó khăn. Khi có linh mục trong hạt qua đời phải niêm phong và kiểm chứng tài sản, các phòng ốc, trông nom tài liệu, sách vở, đồ thánh để khỏi bị hư hoại hay mất mát trong thời gian chuyển tiếp. Đồng thời phải lo cho linh mục ấy được an táng xứng đáng;
Nhắc nhở các linh mục trong hạt để cho các nghi lễ phụng vụ được cử hành đúng với quy định, trang hoàng nhà thờ và sử dụng nghệ thuật thánh cách thích hợp, giữ gìn chu đáo các vật dụng thánh, lưu tâm nhiều hơn đến việc cử hành Thánh Lễ và việc lưu giữ Mình Thánh Chúa;
Nhắc nhở các linh mục trong hạt ghi chép và lưu giữ cẩn thận sổ lễ và các sổ sách của giáo xứ;
Nhắc nhở các linh mục cẩn trọng trong việc quản lý tài sản của giáo xứ, của nhà xứ và của cá nhân : tất cả phải phân minh;
Đôn đốc các linh mục tham dự các dịp tĩnh tâm tháng và năm, dự các lớp bồi dưỡng, các khoá hội thảo, các buổi thuyết trình do giáo phận tổ chức;
Thay mặt Đức Giám Mục chủ sự nghi lễ nhận xứ của linh mục tân chánh xứ;
Tha rao hôn phối hai lần;
Cha quản hạt quy tụ các linh mục trong hạt để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm mục vụ, chuyển đạt lên Đức Giám Mục những nguyện vọng;
Thăm viếng các linh mục trong giáo hạt, mời cha giải tội, dâng thánh lễ, giảng tĩnh tâm theo tháng, theo mùa, dàn xếp công việc mục vụ khi một cha trong hạt vắng mặt;
Báo cáo các linh mục vắng mặt khi tĩnh tâm hay các buổi họp. Tổ chức học tập theo hạt. Dàn xếp công việc khó khăn trong hạt;
Nắm bắt tình hình giáo hạt : chủng sinh, tu sĩ, giới trẻ, giáo lý viên, tình trạng đi lao động xa, xì ke, lấy người khác đạo, bỏ đạo, tân tòng, phá thai, tự tử, giết người…;
Thông chuyển nhanh chóng các tin tức, văn thư của tòa giám mục cho các linh mục trong hạt.
4.4.    Nhiệm kỳ và mãn nhiệm
Linh mục quản hạt có nhiệm kỳ 5 năm, và có thể tái cử một lần nữa.
“Theo sự phán đoán khôn ngoan của mình, Giám Mục giáo phận có thể tự do bãi nhiệm cha quản hạt vì một lý do chính đáng” .
1)    Xứ Quản hạt = đặt ở trung tâm
2)    Một số giáo xứ xin chuyển hạt và đã được chấp thuận :
a)    Bồ ngọc = Đông Hưng
b)    Phục lễ = Đông Hưng
c)    Quỳnh Lang = Đông Hưng
d)    Tân Mỹ = Đông Hưng


 

Chia sẻ: