Chia sẻ: 
14/06/2021 09:32

Những hình ảnh Đức Cha Phêrô thăm và chúc mừng Giáng sinh các cha hưu dưỡng

Hôm qua (23.12.2013), Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám Mục giáo phận đã đến với quý cha đang hữu dưỡng và các cha đang bị đau bệnh tại các giáo xứ, giáo họ, nơi quý cha đang sinh hoạt và hữu dưỡng để thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh các ngài.

Cha cố Phêrô Chanel Nguyễn Kiêm Toàn hưu tại Giáo họ Liên Thành - xứ Đông Thành.

G

Cha cố Gioan. B Phạm Ngọc Châu -  hưu tại Giáo họ Cam Lai - Lương Điền

Cha cố Giuse Nguyễn Đình Bốn ngài đang sống tại Giáo họ Bơn Làng - xứ An Lập.

Cha cố Giuse Maria Mai Trần Huynh - chánh xứ Trà Vy.

Đức ông Giuse Bùi Văn Cẩm ngài đang hưu tại Giáo xứ Trà Vy.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban tràn đây hồng ân của Người xuống trên quý cha cố, để các ngài luôn được khỏe mạnh và bình an trong Người.

BTT GP

Chia sẻ: