Chia sẻ: 
25/08/2021 20:54

Nhật ký xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 25 tháng 8 năm 2021

Cập  nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 25 tháng 8 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Quan Cao lên góp công cho công trình.

1. Nhân công

-       32 Thợ công nhật
-       Các đội thợ khoán
-       15 Thầy Ban Thường trực
-       42 Giáo dân giáo xứ Quan Cao

2. Công việc

-     Đắp phào chỉ tầng trệt khu c2
-       Xây chèn khung cửa tầng 3 nhà nguyện khu b
-       Lắp và chỉnh khung cửa tầng trệt khu c, tầng 2, tầng 3 khu b, khu c
-       Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu b
-       Lắp phào và xây cột tròn tầng trệt khu ab
-       Chuyển kho lán tôn
-       Chà bóng phào dậu mặt tiền khu b
-       Thu sà bần tầng 5 mặt tiền khu b
-       Thi công điện nước
-       Ghép cốp pha và làm sắt mái nhà vệ sinh tầng 4 khu a2
-       Lột bạt tầng 6 khu c2
-       Thu cốp-pha, tre luồng tầng thượng khu c
-       Thu cốp pha tầng 6 khu c2
-       Đắp đấu mặt tiền khu b
-       Ốp gạch gió khu b mặt tiền
-       Làm lèo, mốc phòng hội tầng 6 khu b
-       Trát vòm cong mặt tiền tầng trệt khu c2, tầng 2 khu c2, trát tường tầng trệt khu a2, trần tầng trệt khu a 2, tường tầng 2 khu c1, tường nhà nguyện tầng 2 khu b, tường nhà thư viện tầng 4 khu b, trát cột hội trường, tường cầu thang tầng 5 khu c, trần tầng 6 khu a2, trần tầng 6 khu c2.
-       Xây tường cuối nhà hội tầng 6 khu b, xây tường bao nhà hội tầng 6 khu b, tường bao tầng 6 khu a2, xây tường phòng hội trường tầng 5 và 6 khu b.

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN TỪ GIÁO XỨ QUAN CAO

STT TÊN THÁNH TÊN GỌI GX/GH
1 Đaminh Tháo Quan Cao
2 Đaminh Vợi Quan Cao
3 Đaminh Uyên Quan Cao
4 Đaminh Hánh Quan Cao
5 Phêrô Quyền Quan Cao
6 Đaminh Thinh Quan Cao
7 Đaminh Thiệu Quan Cao
8 Đaminh Đợi Quan Cao
9 Đaminh Ngoạn Quan Cao
10 Đaminh Vợi Quan Cao
11 Đaminh Tu Quan Cao
12 Đaminh Đới Quan Cao
13 Đaminh Ban Quan Cao
14 Đaminh Tuyển Quan Cao
15 Đaminh Quyến Quan Cao
16 Đaminh Trực Quan Cao
17 Đaminh Rợi Quan Cao
18 Đaminh Thủy Quan Cao
19 An tôn Lựu Quan Cao
20 Đaminh Mầm Quan Cao
21 Maria Dấu Quan Cao
22 Đaminh Cảnh Quan Cao
23 Đaminh San Quan Cao
24 Maria Chấp Quan Cao
25 Maria Ánh Quan Cao
26 Maria Lầm Quan Cao
27 Maria Chuyên Quan Cao
28 Đaminh Mước Quan Cao
29 Đaminh Khiết Quan Cao
30 Maria Ngư Quan Cao
31 Maria Nghinh Quan Cao
32 Maria Đào Quan Cao
33 Đaminh Sinh Quan Cao
34 Đaminh Tộ Quan Cao
35 Maria Trứ Quan Cao
36 Maria Sa Quan Cao
37 Đaminh Thiêng Quan Cao
38 Đaminh Nhu Quan Cao
39 Maria Muộn Quan Cao
40 Đaminh Liêm Quan Cao
41 Đaminh Cầu Quan Cao
42 Đaminh Nghĩa Quan Cao

 

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: