Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Nhật ký Kỳ Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Thái Bình (06.12.2017)

WGPTB - Những lời Thánh vịnh và Thánh thi giờ Kinh sáng thứ Tư (06.12.2017) được quý cha cất lên nơi nguyện đường Tòa Giám Mục mở đầu cho ngày tĩnh tâm thứ ba trong kì tĩnh tâm thường niên của linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Bước sang ngày thứ ba này, linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tiếp tục sống bầu khí sốt sáng của buổi tĩnh tâm trong việc nguyện gẫm, nghe giảng phòng, lắng nghe giờ huấn đức, Phụng vụ các giờ kinh, chầu Thánh Thể và tham dự Thánh lễ. Hôm nay cũng là ngày cuối Đức cha giảng phòng chia sẻ với linh mục đoàn, chính vì thế mà Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã chủ thế thánh lễ lúc 10h sáng để cùng với quý cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho Đức cha giảng phòng vì lòng quảng đại, đức cha đã tới chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng hết sức quý báu cho linh mục đoàn.

Giáo phận Thái Bình

Trước khi kết thúc những ngày giảng tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã tiếp tục giờ giảng huấn tĩnh tâm cho các linh mục trong giáo phận với đề tài: “Sống ơn gọi nên thánh”. Mở đầu bài chia sẻ thứ năm trong kì tĩnh tâm lần này, Đức cha Phêrô đã nhấn mạnh tới chương trình sống và làm việc mục vụ của các linh mục khi  muốn bắt đầu lại từ Chúa Kitô, đó là sống ơn gọi nên thánh. Đức cha đã cùng với quý cha tìm hiểu những phương thế để có thể sống ơn gọi nên thánh như thế nào cho thích hợp với hoàn cảnh của xã hội hôm nay.

Theo như Đức cha giảng phòng, "Sống ơn gọi nên thánh là bổn phận hàng đầu của mỗi tín hữu, đặc biệt là những người sống đời dâng hiến, những thừa tác viên của Hội Thánh. Trong sách Lêvi (x.Lv 11,44), Chúa truyền cho dân Israel phải nên hoàn thiện. Ngài phán: “Các ngươi phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”. Nhắc lại bổn phận này, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). 

Giáo phận Thái Bình

Trong Hiến chế tín lý về Hội Thánh, Công Đồng Vaticanô II cũng minh bạch nhắc tới huấn lệnh này: “Mọi Kitô hữu đều được kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha là Đấng trọn lành” (LG11,3). “Vì thế, tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và sự trọn lành của Đức ái” (LG 40,2). Cách đặc biệt đối với các linh mục, sống ơn gọi nên thánh đòi hỏi các ngài phải hy sinh hãm mình và kiên trì tập luyện các nhân đức.

Kế đến, Đức cha giảng phòng đã đề ra những phương thế thích hợp để trả lời cho câu hỏi: “Phải sống ơn gọi nên thánh như thế nào?”. Đó chính là việc các linh mục sống ơn gọi nên thánh trong mối tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa, sống chứng nhân Tin Mừng. Ngoài ra, Đức cha còn chia sẻ với linh mục đoàn những định hướng cho ơn gọi nên thánh trong xã hội ngày nay nhờ việc canh tân bản thân, dấn thân phục vụ tha nhân và góp phần xây dựng một xã hội công bằng.

Giáo phận Thái Bình

Buổi chiều cùng ngày, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ tiếp tục chia sẻ với linh mục đoàn Thái Bình về đề tài: “Đức Maria là dấu chỉ và mẫu gương cho việc tôn sùng Lòng Chúa Thương xót”. Ngài đã nhấn mạnh đến vai trò lớn lao của Đức Mẹ trong nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa. Với địa vị là Evà mới liên kết với Adam mới, Đức Mẹ luôn cộng tác với Chúa Kitô từ lúc Người nhập thể làm người cho tới khi chịu chết trên thập giá, sống lại và lên trời. Chính vì thế, Đức cha giảng phòng đã mời gọi mọi các linh mục trong chương trình sống và làm việc mục vụ, cũng phải dành một chỗ xứng đáng cho Đức Mẹ.

Nếu lòng thương xót là phẩm tính ưu việt của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng có thể nói Đức Mẹ đã được Chúa cho tham dự vào phẩm tính này một cách đặc biệt. Vì thế, tài liệu của Hội Đồng chủ tịch Đại Năm Thánh 2000 đã tặng Đức Mẹ tước hiệu: “dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”.

Để khai triển phẩm tính dấu chỉ lòng thương xót của Chúa của Đức Mẹ, Đức cha Phêrô đã đưa ra một số góc cạnh và bằng cứ sau đây:

Đức Mẹ là đối tượng ưu việt của lòng Chúa thương xót.
Đức Mẹ là dấu chỉ của lòng Chúa thương xót.
Đức Mẹ đã đáp lại lòng Chúa thương xót cách tuyệt vời..

Giáo phận Thái Bình

Sau bài giảng trên, cha Tổng Đại diện Phaxicô Assidi Nguyễn Tiến Tám đã thay mặt cho linh mục đoàn giáo phận bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha giảng phòng vì qua các bài giảng, Đức cha đã giúp cho quý cha nhìn nhận lại sứ vụ linh mục của mình trong tương quan với Chúa, noi gương Đức Maria và tương quan với giáo dân.

Bài giảng trên đây cũng là bài giảng tĩnh tâm cuối cùng dành cho các linh mục trong kì tĩnh tâm năm. Trước khi bế mạc, quý cha sẽ tham gia thảo luận mục vụ với cha Martinô Phạm Hồng Duy Anh ban sáng ngày thứ Năm (07.12.2017), ban chiều cùng ngày, quý cha sẽ cùng với Đức cha Phêrô – chủ chăn Giáo phận dâng Thánh lễ kính trọng thể Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.   

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Aug. Phạm Hướng - BTT GPTB

Chia sẻ: