Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Nhật ký (18/11) Linh mục Giáo phận tĩnh tâm năm 2020

WGPTB –Ngày thứ ba (18.11.2020) trong kỳ tĩnh tâm năm 2020 của linh mục đoàn giáo phận Thái Bình. Hôm nay, quý cha tiếp tục sống bầu khí sốt sáng của buổi tĩnh tâm trong việc nguyện gẫm, phụng vụ các giờ kinh, nghe giảng phòng, tham dự Thánh lễ, lắng nghe giờ huấn đức và chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu.

Giáo phận Thái Bình

Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường tiếp tục chia sẻ với quý cha qua hai đề tài và chủ tế thánh lễ cùng với Đức cha Phêrô và quý cha.

Giáo phận Thái Bình

Buổi sáng hôm nay, Đức cha Giuse mời quý cha cùng đi với ngài qua đề tài “Bước theo Chúa Giêsu – Sống đời cầu nguyện”. Cầu nguyện đã rất phổ biến và không còn xa lạ gì đối với những người theo Chúa Kitô nhưng Đức cha giảng phòng muốn kêu mời quý cha quay trở lại với cốt lõi, với gốc rễ của cầu nguyện để cùng nhau tìm hiểu người thầy của mình là chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế nào? Từ đó, Đức cha đưa ra một số câu hỏi gợi ý để quý cha soi chiếu đời sống cầu nguyện của bản thân với Chúa Giêsu – người thầy dạy cầu nguyện vĩ đại nhất.

Giáo phận Thái Bình

Đề tài thứ hai được Đức cha chia sẻ trong buổi chiều là “Bước theo Chúa Giêsu – Sống cách sống của người môn đệ”. Trở về với Chúa là trở nên môn đệ của Ngài, là thay đổi hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa để từ đó có những suy nghĩ, hành động như Chúa Giêsu. Đó là cả một tiến trình dài bao gồm toàn thể con người và cả đời sống thân tình với Chúa. Bằng những gợi ý, Đức cha đã giúp quý cha nhận ra đâu là hình ảnh người môn đệ đích thực để quý cha có thể điều chỉnh đời sống của bản thân nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn.

Giáo phận Thái Bình

 

Qua bài giảng trong Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ 15 phút, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, vị chủ chăn giáo phận Thanh Hóa đã gợi mở cho quý cha biết rằng sứ vụ Linh mục chính là nén vàng Chúa trao. Ngài cũng chỉ ra ba điều các linh mục phải sống để làm sinh lời nén vàng ấy. Thứ nhất là các linh mục phải sống tương quan tốt với Giám mục của mình, nếu không sẽ cắt đứt mối dây liên kết với Đức Kitô. Thứ hai là linh mục phải sống tốt tương quan với linh mục đoàn, nếu không sẽ làm tan rã sự hiệp nhất tình huynh đệ và làm thiệt hại lợi ích của Giáo hội. Thứ ba là linh mục phải sống tương quan tốt với đoàn chiên của mình. Thời gian tĩnh tâm chính là cơ hội để những người thợ của Chúa xét xem đã sinh lời được bao nhiêu cho ông chủ của mình và để quý cha tìm cách sinh lời thêm nữa.

Giáo phận Thái Bình

Lúc 17h30 phút, Đức cha Phêrô đã gặp quý cha trong giờ huấn đức. Ngài đã đúc kết lại cho quý cha những kinh nghiệm quý báu qua năm khía cạnh. Một là Mục vụ Bí tích cần canh tân, tổ chức các Bí tích cho thêm phần long trọng. Hai là không chỉ giảng, dạy, nói những điều các linh mục xác tín nơi Tin Mừng mà còn sống, thực hành, chứng tá các điều linh mục dạy. Ba là đem hết khả năng cống hiến cuộc đời mình phục vụ ông chủ vườn nho và trồng nho. Bốn là luôn coi Thiên chức linh mục là mùa xuân trong cuộc đời mình. Năm là lời khuyên không được nản lòng trong cuộc chiến trường kỳ với tội lỗi.

Giáo phận Thái Bình

Qua những gì mà Đức cha giảng phòng chia sẻ và những lời huấn của vị chủ chăn giáo phận, quý cha như được tiếp thêm lửa yêu mến Chúa nồng nàn và được biến đổi thêm khôn ngoan, hiền lành, thánh đức. Chắc chắn những ngày tĩnh tâm tiếp theo, quý cha sẽ còn kín múc được nhiều ơn thánh ngang qua những người hướng dẫn là Đức cha giảng phòng và Đức Cha Phêrô – chủ chăn giáo phận. Phép lành thánh thể trong giờ chầu Chúa cuối ngày đã kết thúc ngày tĩnh tâm thứ ba của linh mục đoàn giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Xem Album hình

BTTGP

Chia sẻ: