Chia sẻ: 
31/12/2022 05:48

Nghi lễ Tuyên xưng Đức tin và Tuyên thệ của Đức Tân Giám mục Đa-minh Đặng Văn Cầu

Ngày 30.12.2022, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thái Bình, trong giờ Kinh chiều trọng thể, Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu - Giám mục Tân cử Giáo phận Thái Bình - thực hiện nghi thức Tuyên xưng Đức tin và Tuyên thệ trung thành theo luật định. Đây là một việc làm cần thiết và quan trọng trước khi Ngài đón nhận hồng ân thánh chức Giám mục, lãnh nhận sứ vụ coi sóc chiên đoàn Giáo phận Thái Bình.

Đúng 17 giờ 30 phút, đoàn nghi lễ gồm Đức Tổng Giám mục Marek - Đại diện Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, quý đức hồng y, quý đức cha, quý cha trong ngoài Giáo phận... từ phòng thánh tiến ra chào bàn thờ và bắt đầu giờ Kinh chiều. Ca đoàn hát vang bài Veni Creator Spritus để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trong bầu khí trang nghiêm xúc động.

Sau phần công bố Lời Chúa, Đức cha Giu-se Đặng Đức Ngân – Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Nẵng - đã có bài chia sẻ đầy suy tư theo chủ đề ngày kính Thánh Gia thất. Từ một suy tư lạ lùng về Chúa Giáng sinh “Hãy để Mẹ ngủ”, Đức cha Giu-se đã liên hệ tới sứ vụ tiếp nối các tông đồ của Đức Tân Giám mục Đa-minh: “Hãy để dân Chúa ngủ bình an”. Đức cha Giu-se cũng diễn nghĩa một số nghi thức tấn phong giám mục, nhờ đó, cộng đoàn tham dự phần nào hiểu được ý nghĩa thần học của nghi thức trao  nhẫn, mũ mitra, gậy mục tử trong lễ tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa-minh vào ngày mai. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Đa-minh trong sứ vụ mới mà Chúa trao phó.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa của Đức cha Giu-se là nghi thức Tuyên xưng Đức tin và Tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Đa-minh. Những lời tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành đó được chính Đức cha Đa-minh kí xác nhận trước mặt Đức Tổng Marek quý Đức tổng, quý Đức cha và cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Đức Tổng Marek cùng kí xác nhận để trình lên Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

Bài viết: Chín Kiếm

Hình ảnh: Dương Ka

 

 

Chia sẻ: