Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Mùa Chay Thánh

Thơ - Mùa Chay Thánh

 

MÙA CHAY THÁNH

 

Cùng Giáo Hội, con vào mùa Chay Thánh,

Một thời gian, vỏn vẹn bốn mươi ngày.

Lời gọi mời, là con phải đổi thay,

Phải sám hối, cuộc sống lo cải thiện.

 

Mùa Chay Thánh, nhắc nhở con cầu nguyện.

Cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện không ngừng.

Phương thế  nào, khỏi chiến bại nửa chừng ?

Là cầu nguyện, tâm hồn  luôn tỉnh thức.

 

Mùa Chay Thánh, nhắc nhở con chừng mực,

Biết hi sinh, và hãm dẹp xác thân.

Thống hối  ăn năn, điều kiện tối cần.

Hòa giải với anh em, cùng Thiên Chúa.

 

Mùa Chay Thánh, nhắc nhở con lần nữa,

Mở rộng bàn tay, mở rộng tấm lòng,

Giúp đỡ ai, đang nghèo khổ, khốn cùng.

Sống bác ái, làm việc lành phúc đức.

 

Con khẩn nguyện, Chúa Ba Ngôi trợ lực,

Giúp cho con, chu toàn việc mỗi ngày,

Với tinh thần mời gọi của Mùa Chay.

Trong mọi việc, vì Danh Cha Cả sáng.

 

An Siêu 

Mùa Chay 2005

 

Chia sẻ: