Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Lời nguyện xin

Tác giả: An Siêu

 

Lạy Chúa, nầy đây cuộc đời con,

Xác thân và trọn cả tâm hồn,

Chúa đã vì yêu mà tạo dựng,

Con xin dâng lại với lòng son.

 

Lạy Chúa! nầy đây những tháng năm,

Với bao lo lắng lẫn nhọc nhằn,

Cùng những ưu tư và thao thức,

Giúp con, Chúa hỡi! bước khó khăn!

 

Lạy Chúa, và đây gia đình con,

Niềm Tin, xin cho được vẹn tròn,

Bước đường trần thế, xin nâng đỡ,

Với Ngài, tình mến mãi sắt son.

 

Con xin dâng Chúa các thân nhân,

Cùng bạn bè con ở xa gần,

Chúa hỡi! xin thương tình dìu dắt,

Rộng tay mưa xuống vạn hồng ân.

 

Lạy Chúa! quanh con…  người ốm đau,

Lắm những anh em nhuốm khổ sầu,

Con cái Ngài, bao người túng quẫn,

Xin Lượng Từ Nhân xuống phép mầu.

 

Con dâng lên Chúa nước Việt Nam,

Một mảnh Giang Sơn lắm gian nan!

Nguyện cầu Ngài dủ lòng thương đoái,

Chúa ơi, xin xuống phúc bình an.

 

Lạy Chúa! xin cho Giáo Hội Ngài,

Vững thuyền lướt sóng biển trần ai,

Đoàn chiên hiệp nhất trong Thần Khí,

Niềm Tin, Tình Mến chẳng nhạt phai.

 

Chia sẻ: