Chia sẻ: 
14/06/2021 09:40

Linh mục Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 4 năm 2021

WGPTB – Hôm nay, thứ Ba, ngày 27.4.2021, quý cha trong toàn giáo phận đã cùng nhau quy tụ về Nhà Chung Giáo phận Thái Bình để cùng với Đức cha Phêrô tham dự kì tĩnh tâm tháng.

Giáo phận Thái Bình

Mỗi tháng một lần, quý cha và quý thầy phó tế lại quy tụ quanh vị Cha chung của Giáo phận Thái Bình để cùng hiệp thông với nhau trong tâm tình cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Người đã ban xuống cho giáo phận. Đây cũng là dịp đặc biệt trong tháng để quý cha, quý thầy có khoảng thời gian riêng trước mặt Chúa để cùng suy gẫm, nhìn lại quá khứ và nhìn về sứ vụ mà Chúa trao phó.

Giáo phận Thái Bình

Đúng 8h00, quý cha bước vào ngày tĩnh tâm với bài huấn đức của vị Cha Chung Giáo phận – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Trong bài chia sẻ, Đức cha đã triển khai đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 10,11-18). Mục tử tốt lành là người biết chiên, chăm lo cho đoàn chiên, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chính Chúa Giêsu là Mục Tử chân chính, Mục Tử tốt lành yêu mến đoàn chiên, lo cho đoàn chiên, hy sinh vì đoàn chiên đến mức thí mạng sống của mình. Trái lại, người làm thuê thì không thiết tha gì với đoàn chiên, không muốn lo cho chiên, không bảo vệ đoàn chiên, không hy sinh vì chiên khi chiên bị hăm doạ. Mục tử chân chính là người phải biết hy sinh, ngay cả khi có những “nghịch chiên” trong đoàn của mình. Ngoài ra, Mục tử không chỉ có trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên được trao phó cho mình, mà còn phải lo sao để đưa những chiên lạc, những con chưa thuộc đoàn chiên của mình vào đoàn chiên cho Chúa. Nhiệm vụ thật cao cả và đầy khó khăn mà mỗi Mục tử phải yêu mến công việc này.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Kế đến, để chuẩn bị cho việc bầu lại Ban hội đồng giáo xứ trong toàn Giáo phận (HĐGX). Đức cha đã cùng với quý cha đề cập đến quy chế của việc bầu HĐGX. Đây là một vấn đề khá sôi nổi, được quý cha đóng góp nhiều ý kiến. Nhưng trên hết, thông qua các cha xứ, Đức Cha đã mời gọi mọi người tham gia vào việc bầu chọn HĐGX trong tinh thần cầu nguyện và phục vụ theo Thánh ý Chúa.

Giáo phận Thái Bình

Tiếp theo chương trình tĩnh tâm là giờ chầu Thánh Thể, quý cha và quý thầy chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể để noi gương Vị Mục Tử Nhân Lành luôn hết lòng thương xót đoàn chiên của mình. Cùng thời điểm này, quý cha và quý thầy cũng lãnh bí tích Hòa giải, giao hoà với Chúa và Giáo Hội. Liền sau đó, thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô cử hành cách sốt sáng.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Buổi tĩnh tâm khép lại sau thánh lễ và bữa cơm trong tình huynh đệ. Quý cha trở về nhiệm sở của mình để tiếp tục nhiệm vụ của mục tử chăm lo cho đoàn chiên. 

BTTGP

Chia sẻ: